Tiimityö ja sen kehittäminen alkaa j alähtee yrityksen johdosta ja esimiehistä. Parempia pomoja.

Tiimityö, organisaatio kehittäminen ja tulevaisuuden työelämän tarpeet

posted in: Johtaminen, Luovat palvelut

Yrityksessä on usein paljon kehityskohteita. Mistä olisi hyvä aloittaa ja miten voisi haastaa nykyisiä toimintamalleja aivan uudella tavalla? Kuvassa erään työpajan yrityksen haasteiden tunnistaminen ja priorisoinnin äänestyksen tulos. ” First things first -> Parempia pomoja ” Tiimityö ja sen kehittäminen lähtee yrityksen johdosta ja esimiehistä.

Kuinka tiimityötä voidaan kehitetään organisaatiossa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin?

Kuvittele, jos jokainen työpaja yrityksessäsi vahvistaisi tiimin kykyä vastata muutoksiin nopeammin. Totta vai utopiaa? Uskon, että useilla tämän blogin lukijoista on kokemus perinteisistä työpajatyöskentelystä jossa tiimi kokoontyy yhteisen asian äärelle keskustelemaan yhteisestä aiheesta. Työpajat ovat tehokas työskentelymuoto, jossa koko tiimi saadaan osallitettua aiheen käsittelyyn esimerkiksi tunnistettuihin parannuskohteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Työpajassa on tyypillisesti aktiivisia osallistujat, jotka ovat koko ajan äänessä, osa tiimistä tyytyy seuraamaan tilannetta, joku on aina myöhässä ja muutamalla saattaa olla huonopäivä ja siksi ovat työpajassa vastustamassa tai esittämässä ei-niin-rakentavia kommentteja päivän aiheesta. Kuulostaako tutulta? Onneksi kaikkia näitä löytyy toimivissakin tiimeissä!

Parhaimmillaan tiimi työskentelee yhtä innostuneesti kuin pieni Start-Up -yritys

Tiimin kehittämiseen on useita tapoja. Tässä blogissa käsitellään työpajoja yhtenä työkaluna tiimin eteenpin viemiseksi ja samalla tiimityön kehittämistä luovia menetelmiä käyttämällä. Miksi tiimityö ja sen kehittämien on tärkeätä? Yksin kertaisesti siksi, että tiimityön toimiessa hyvin, on tiimin mahdollisuudet yritykselle ovat rajattomat.

Parhaimmillaan tiimi toimii kuin pieni start -up yksikkö, joka sallii jatkuvan kehittämisen, oppii epäonnistumisista ja tiimissä vallitsee luottamus ja kannustava tiimityö ilmapiiri. Motivaatio työhön luo innostusta ja innostus lisää motivaatiota Tämä on hyvän esimiehen suuri haaste, johon on vuosikymmenien ajan haettu mitä erilaisimpia ratkaisuja ja työkaluja. Tiimin vetäjän rooli on toimia tiimityön mahdollistajana ja siksi tiimityön kehittämiseen kannattaa panostaa. Tiimin vetäjällä on myös iso rooli kannustavan organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Tiimityön kehittäminen on mahdollista tehdä tehokkaasti hyödyntämällä luovien alojen menetelmiä. Taide osana organisaaatiota -yhteisö käsittelee aihetta säännöllisesti #taideosanaorg #too

Kuva: Organisaatioiden kehittäminen luovien alojen menetelmillä on Taiteen Edistämiskeskuksen (TAIKE) synnyttämän TOO-Verkoston kantavia ajatuksia. TOO-verkosto (Taide Osana Organisaatiota) kokoontuu useita kerotja vuodessa j ase on tarkoitettu kaikille organisaation kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille ja luovien alojen toimijoille.

Kokeile rohkeasti uutta ja haasta perinteistä!

Miksi tiimin vetäjän kannattaa kokeilla tiimityön kehittämiseksi jotain aivan muuta?
Olemme kaikki varmasti ihmetelleen sitä, miksi niin erinomainen suomalainen kouluympäristö muuttuu hitaasti ympäröivään maailmaan nähden. Suomalaisessa PK-sektorin yrityksissä on useita entisiä menestyjiä, jotka eivät ole pystyneet uudistumaan ja muuttumaan toimintaympäristön muuttuessa. Joskus mietin miksi perinteisissä PK-sektorin yrityksissä ei pysytä ympäristön ja markkinoiden muutoksen nopeudessa? Miksi suuressa osassa yrityksiä käytetään edelleen samoja työvälineitä tiimityön ja organisaation kehittämiseen sekä työpajojen fasilitointiin kuin 10 – 20 vuotta sitten? Niihin aikoihin tiimejä ympäröivä yhteiskunta, markkinat ja asiakkaat toimivat eri tavalla kuin nykyään. Voisivatko uudet työkalut tiimien kehittämiseksi antaa uusia malleja ja mahdollisuuksisa rakentaa hyvin toimiva tiimi tai organisaatio?

Tiimityön ja organisaation kehittämiseen kannattaa käyttää uusia menetelmiä aina, kun siihen on mahdollisuus. Se saattaa hyvin toimiessaan aktivoida tiimiä ja sen jäseniä uudella tavalla ja samalla tehostaa tiimin kyvykkyyttä useilla eri toimialueellla. Esimerkiksi tiimin kehittäminen kriittisen ajattelun, luovuuden, yhteistyökyvyn ja ongelman ratkaisukyvyn alueilla antaa tiimille paljon paremmat eväät tulevaisuuden rakentamiseen ( WEF raportti 2018 ) ja kyvykkyyteen reagoida ympäröivän maailman muutoksiin. Näitä tiimiläisten kyvykkyyksiä voidaan kehittää myös työpajojen rakenteella ja mallilla.

Tiimin kehittäminen on kuin sijoitustoimintaa. Joskus kehittämiseen laitettu panostus valuu hukkaan mutta kaikki ovat kokemusta rikkampia, joskus panostus herättää tiimissä jotain, mikä mahdollistaa tehokkaamman tiimityön ja paremmat edellytykset tiimityön kehittymiselle. Uusia työpajamenetelmiä käyttämällä saatetaan avata tiimissä ja sen jäsenissä asioita, joita perinteisillä tiiminkehitystyökaluilla ei olisi pystytty koskaan aktivoimaan. Kannattaa siis kysyä itseltään, paljonko se maksaa yritykselle jos mitään uutta ei koskaan tehdä. Summa voi olla päätähuimaava menetettyjen asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien muodossa. Kannattaa myös miettiä, kehittyvätkö markkinat ja kilpailujat nopeammin ja mitä se tarkoittaa yritykselle ja tiimille?

IRM-Tool hanke kertoi loppuseminaarissa Turussa 2019 luovien alojen käyttämisestä osana meriteollisuuden kehittämistä. Kuvassa vasemmalla projektipäälikkö Rita Rauvola. #irmtool

Kuva: IRM-Tool loppuseminaarista Turussa. Tilaisuudessa kerrottiin yrityksille kuinka luovien alojen menetelmiä voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisessä. #IRMTool

Työpajan fasilitointi tiimityön kehittämiseksi

Työpajat ovat pitkään olleet yritysten keskustelufoorumeita. Työpajoissa on pystytty nopeasti jakamaan omia ajatuksia toisille ja yhteisten tavoitteiden avulla saatu käsiteltyjä asioita eteenpäin. Vaikka työpajat ovat usein mukavia, valitettavan usein niiden lopputulos ei ole jäänyt näkyväksi. Tässä on usein kysymys johtajuudesta ja työpajan tavoitteesta ja suunnasta. Työpajaa ei kannata pitää jos sillä ei ole tavoitetta. Työpajan järjestäminen on investointi ja jonkinlainen ROI pitäisi pystyä laskemaan. Itse asiassa työpajan fasilitointi ja resurssit ovat pieni kustannuserä verrattuna tiimin käytettyyn aikaan työpajassa. Tiimin työpaja on aina investointi ja siihen kannattaa panostaa myös suunnittelissa ja fasilitoinnissa.

Nykyään käytettävissämme on useita teknisiä työkaluja edistämään työpajatyöskentelyä. Nämä mahdollistavat esimerkiksi työpajojen pitämisen globaalisti jolloin osallistujat ovat virtuaalisesti läsnä työpajassa. Jos työpaja pidetään siten, että kaikki osallistujat ovat läsnä yhdessä paikassa, voidaan soveltaa uusia menetelmiä helposti aktivoimaan läsnäolevia osallistujia.

Perinteinen strategiapäivä voidaan pitää kelohonkamajassa kaukana omasta toimistosta ja vaikka saunanlauteilla tai takkatulen ääressä. Työpajan onnistumisen kannalta työpajan pitopaikka on joskus tärkeätä. Toisaalta, lähes samaan tulokseen voidaan päästä huomattavasti nopeammin kun aktivoidaan osallistujia luovien menetelmien avulla työpajan aikana ja fasilitoinnissa. Työpajan päätösten pysyvyyttä ja työpajan vaikuttavuutta saadaan myös tehostettua toteuttamalla työpajojen sarja käsiteltävästä aiheesta. Perinteisesti luovia menetelmiä on käytetty työpajan jälkeen after-hours tyyppisessä tilaisuudessa viihdetaiteilijoiden esityksissä. Sekin kannattaa, mutta luovien alojen ammatilaisilta voi oppia myös paljon muutakin.

Tiimityö ja tulevaisuuden 10 tärkeätä kehitysaluetta!

Vuonna 2018 julkistettu World Economic Forum (WEForum) raportti selvitti useita tärkeitä seikkoja, joihin yritysten kannattaa panostaa tulevaisuudessa. Raportissa oli tutkittu minkälaisia työelämän taitoja tulevaisuuden työntekijöiltä tarvitaan. Näistä nimettiin 10 tärkeintä tulevaisuuden työelämän taitoa.

Tulevaisuuden työelämän taidot:

1.Kompleksinen ongelmanratkaisu
2. Kriittinen ajattelu
3. Luovuus
4. Sosiaaliset taidot
5. Yhteistyötaidot
6. Tunneäly
7. Päätöksentekokyky
8. Palveluorientoituneisuus
9. Neuvottelutaidot
10. Kognitiivinen joustavuus


Olemme varmasti kaikki törmänneet näihin aiheisin aikaisemminkin. Näiden kehittäminen onnistuu hyödyntämälllä mm. luovien alojen menetelmiä. Näiden menetelmien suurimpia etuja fasilitoinnissa ovat niiden nopeus, vaikuttavuus sekä osallistaminen. Nämä WEForumin listaamat ihmisen perusminaisuudet on nyt nostettu robottien ja tekoälyn aikakautena merkittäviksi kyvyiksi, joita meillä ihmisillä on olemassa. Jossain vaiheessa roboteillekin voidaan opettaa ihmisen ajattelusta ja käyttäytymisestä mutta siihen tarvittavan tiedon määrä ja laatu hakee vielä muotoaan.

Neemo Method fasilitointimenetelmän avulla päästään tiimityö -kehittämisessä nopeasti eteenpäin. Neemo osallsitaa tehokkaasti kaikki työpajan osallistujat. #neemomethod

Kuva: Neemo Method on työpajojen fasilitointimenetelmä, jossa yhdistetään luovuuden, abstraktin ajattelun ja valokuvaaminen organisaatioiden kehittämiseen. Neemo Method avulla pystytään kehittämään tiimien tulevaisuuden työelämäntaitoja.

Tiimityö – kuinka muutos luovemmaksi?

Tiimien vetäjillä on usein yhtenä kehitysaiheena, kuinka tiimin luovuutta voitaisiin kehittää. Kuinka yhteistyötaitoa ja ongelman ratkaisukykyä voitaisiin kasvattaa nopeasti? Työpajat ovat mm. näihin aiheisiin loistava työskentelymuoto, sillä työpajassa voidaan aktivoida lähes kaikkia tärkeitä tulevaisuuden työelämän taitoja. Hyvin fasilitoitu työpaja seuraa selkeästi työpajan punaista lankaa sekä osallistaa kaikki työpajaan osallistujat. Näin jokainen tiimin jäsen saa äänensä kuuluville ja myös hiljaisten osallistujen asiantuntemus saadaan mukaan työpajan tuloksiin.

Mistä aloitan tiimin kehittämisen vastaamaan tulevaisuuden tiimityö -tarpeita?

Suomessa ollaan monessa asiassa edelläkävijoitä. Meillä on paljon korkeasti koulutettuja ammattitaiteilijoita, joiden työkalupakissa on useita taiteen tekemisessä käytettyjä perusmenetelmiä. Useita näistä menetelmistä voidaan käyttää organisaatioiden kehittämiseen ja tiimien työskentelyn kehittämiseen. Teatterin ja tanssin menetelmillä on pitkä historia organisaatioiden kehittämisessä samoin kuin musiikilla. Kuvataiteiden menetelmillä on myös paljon anettavaa tiimien kehittämiselle ja avoimen keskustelun mahdllistamiselle. Jos aihe kiinnostaa enemmänkin, kannattaa tutustua Neemo Method – työpajoihin, ArtSensen palveluihin, CLAPin palveluihin sekä Talking Drum -menetelmään.

” Suosittelen Neemo Method – työpajaa kaikille,
joilla on haasteita rekrytoinneissa, tiimien työskentelyssä tai
uusien tiimien näkökulmien löytämisessä yrityksen strategiatyöhön ”
– CEO / Suomalainen kasvuyritys, 2018

Tiimityö on parhaimmillan kun voidaan osallistaa kaikki tiimin jäsenet avoimesti kehitystyölle.

Mitä tiimityö ja sen kehittäminen tarkoittavat yritykselle?

Kaikilla johtavassa asemassa olevilla henkilöillä on tarve kehittää yritystä tai yhteisöä mahdollistamalla ihmisten parempi keskinäinen työskentely tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyään puhutaan paljon markkinoiden kilpailusta, globaaleista toimijoista, kivijalkojen kuihtumisesta. Kaikki ovat esimerkkejä yritysten toimintaympäristön muuttumisesta. Perinteisesti kaikki toimijat etsivät ratkaisua haasteisiina käyttäen vanhoja mutta hyväksi havaittuja työkaluja, kursseja, kouluja ja menetelmiä. Menestyvät joustavat terveen yrityskulttuurin yritykset pärjäävät globaalissa kilpailussa erinomaisesti. Näistä löytyy useita erimerkejä Great Place To Work – yrityksistä ja toimijoista.

Mitä uusien menetelmien käyttäminen mahdollistaa tiimityön kehittämisessä?

Käyttämällä uusia työkaluja kuten luovien alojen menetelmiä yrityksen organisaation ja tiimin kehittämisessä, pystytyään avaamaan organisaatioiden asettamia/muodostamia oletuksia ja toimintamalleja, innovaatioita hidastavia lukkoja sekä avaavat tilaa uusille ajatuksille, motivaatiolle sekä luovuudelle. Osallistavat ja aitoon keskusteluun pohjautuvat työpajat kasvattavat tiimien luottamusta, tiimiläisten sitoutumista sekä empatiakykyä.

Tiimien kehittäminen nopeutuu, kun hyödynnetään luovien alojen menetelmiä organisaatioiden kehittämisessä. Tiimien kehittämisessä saavutetaan pysyviä vaikutuksia tiimiläisten kyvyissä käsitellä abstrakteja asioita, ratkaisemaan ongelmia, käsittelemään yrityksen arvoja, keskustelemaan avoimesti tulevaisuudesta ja strategiasta sekä kasvattaman tiimin tai henkilöstön luottamusta toisiinsa. Näiden saavutettujen asioiden avulla kehitetään tiimin kyvykkyyttä reagoida nopeasti muuttuvaan markkinaan ja mahdollistetaan kyvykkään organisaation kehitys ja yrityksen kasvu.Lisätietoja Neemo Menetelmästä löydät täältä

Lisätietoja Talking Drum menetelmästä löydät täältä

Lisätietoja CLAP palveluista löydät täältä

Lisätietoja ArtSense palveluista löydät täältä
#artsense #neemomethod #talkingdrum


Jos olet kiinnostunut tulevaisuudesta, tiimityö- ja organisation kehittämsestä, Tutustu myös näihin linkkeihin:

Sitra – UUSI TYÖ :
https://www.sitra.fi/aiheet/uusi-tyo/

Neemo Method – fasilitointimenetelmä
https://learn4more.lpages.co/tiimin-kehitt%C3%A4minen-neemo-method/

Sitra , Megatrendit
https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

Valtioneuvosto, Tulevaisuuden työelämä 2020 raportti
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161299/TEM_oppaat_3_2018_WorkUp_Tulevaisuuden_tyo_22012019_Web.pdf

Sitra, Välähdyksiä tulevaisuudesta
https://media.sitra.fi/2017/05/31114649/va%CC%88la%CC%88hdyksia%CC%88_tulevaisuudesta_FINAL.pdf


Great Place to Work Finland – Lisätietoja Suomen parhaista työpaikoista läydät täältä – https://www.greatplacetowork.fi/

CLAPin palvelut yrityksille
https://www.clap.fi

Tässä linkki Forbesin kirjoitukseen, jossa käsitellään tulevaisuuden taitoja https://www.forbes.com/sites/ellevate/2018/08/06/the-skills-you-need-to-succeed-in-2020/Lähteet:
Blogin lähteenä on käytetty WEForum raporttia 2018. Voit ladata sen
tästä linkistä.

Talking Drum – menetelmä: https://www.talkingdrum.fi/

Tutustu myös näihin KOOKin artikkeleihin:

Kuinka myyntiä voidaan kehittää 2020-luvulla nopeasti uusien luovien työkalujen avulla. Käy tutustumassa ” Luovempi myyntistrategia ” -projektiimme!

Kuinka tehdään uuden työntekijän perehdyttäminen ?

Muutosjohtaminen yrityksissä ja muutoskyky

Mihin yritys käyttää tunnuskappaletta? 5 vinkkiä tunnuskappaleen käytöstä

Resilienssi, kuinka sitä kehitetään?

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com