Työpaja yrityksen kehittämiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. K Kiinteistöasiantuntijat Oy tiimille Business Model Canvas työpaja avasi yrityksen kehittämiseen uusia palveluita ja kohderyhmiä

Miten yrityksen kehittämistä voidaan tehostaa? – Tiimin työpaja

Työpaja yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja palveluiden uudistamiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla ; kiinnostava aihe, jota monella perinteisellä toimialalla kannattaa pitää johtoryhmän työpöydällä. Pidimme kiinteistösektorilla toimivalle asiakkaallemme Business Model Canvas (BMC) työpajan, jossa kävimme BMC -mallin kaikki yhdeksän kohtaa läpi huolellisesti. Työpajan tavoitteena oli selkeyttää koko tiimille, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät kohderyhmät, mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkailleen ja kuinka myynti organisoidaan tulevaisuudessa. Lisäksi haluttiin kartoittaa uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä tarvittavia lisäresursseja. Näin saatiin rakennettua toimintamalli, jonka avulla pystyttiin aidosti tarkastelemaan yrityksen tulevaisuuden kassavirtoja sekä rakennetta. Jokainen yritys tarvitsee positiivista kassavirtaa ja sitä kohti päästään helposti BMC -työkalun avulla.

Yrityksen kehittäminen – Mihin tarvitaan tiimille suunnattua työpajaa?

Asiakkaamme on kiinteistösektorilla toimiva yritys täynnä huippuasiantuntijoita. Työpajaan osallistuneella tiimillä on osaamista johtoryhmän työskentelystä useilta toimialoista. Nuoressa yrityksessä on tähdellistä, että yrityksen omistajat ovat mukana ja läsnä työpajassa alusta loppuun saakka; tärkeä, mutta ei aina niin itsestään selvä asia 🙂 Työpajassa saatiin näin yrityksen ylimmän johdon näkökulma käsiteltävään aiheeseen nopeasti ja päästiin jatkamaan asioissa eteenpäin. Työpajassa syntyi vilkasta keskustelua asiakaskohderyhmistä sekä nykyisin myytävistä palveluista.
Haasteena nuorilla yrityksillä on usein se, että myytäviä palveluita löytyy ”liian paljon ja kaikille”. Monesti yritysten sisäisissä työpajoissa ei pääse syntymään luottavaista ilmapiiriä ajatusten vaihtoon, ja siksi on tärkeää mahdollistaa kaikkien tiimiläisten osallistuminen keskusteluun.

Työpajassa keskusteltiin nykyisten ja tulevien kohderyhmien asiakkaiden nykyisistä haasteista sekä siitä kuinka yritys pystyisi tarjoamaan palveluita asiakasyritykselle työkaluiksi, joiden avulla asiakas pystyisi kehittämään omaa liiketoimintaansa.

Keskusteltiin myös siitä, kuinka asiakasyritys voisi käyttää hyödykseen tämän kiinteistösektorilla toimivan yrityksen palveluita kasvattaakseen omaa liiketoimintaansa ja kehittääkseen oman yrityksensä laatua, nopeutta ja asiantuntijuutta. Havaittiin, että toimimalla pitkäaikaisena luottokumppanina asiakasyritys pystyisi hyödyntämään asiantuntijayrityksen palveluita kaikista parhaiten. Työpajassa syntyi kohderyhmien tarve joka tarkensi pääasiakasryhmän roolia koko liiketoimintasuunnitelmassa.

Työpaja yrityksen kehittämiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. K Kiinteistöasiantuntijat Oy tiimille Business Model Canvas työpaja avasi yrityksen kehittämiseen uusia palveluita ja kohderyhmiö. Kuvassa Outi Rannisto, Jarno Salminen, juha Virtanen, Janne Ijäs

Työpaja, jossa tulevaisuuden palveluihin avoimesti satsataan!

Työpajassa rakennettiin luotettava työympäristö, jossa ajatusten vaihtoa voitiin tehdä avoimesti. Kaikki työpajassa olijat saivat äänensä kuuluville. Työpajassa keskusteltiin yrityksen nykyisistä palveluista sekä pohdittiin yhdessä, minkälaisia palveluita yritys tarjoaa tulevaisuudessa asiakkailleen. Huomattiin, että tulevaisuudessa yrityksen toiminta tulee keskittymään hyvin paljon kiinteistöjen asiantuntijapalveluihin sekä korjausrakentamiseen. Korjausrakentaminen on yritykselle erittäin selkeä useiden asiantuntija aktiivien palveluketju.  Työpajassa havaittiin, että yrityksellä on erityisosaamista korjausrakentamisessa erityisesti märkätilojen kartoituksesta, korjauksesta, rakentamisesta, valvonnasta; kaikki märkätilakorjauksen palvelut alusta loppuun asti. Business Model Canvas mahdollisti huomiot kannattavien pienpalveluiden kehittämisestä sekä osan nykyisten palveluiden karsimisesta. Tarkennettiin myös, minkälaisia alihankkijoita tulevaisuudessa tarvitaan tiettyille yrityksen toiminta-alueille.

Mitä työpajasta opittiin? – Tulevaisuus ja yrityksen kehittämisen työpaja 

Työpaja kestää n. 4-5 tuntia. Työpajan aikana osallistettiin kaikki tiimiläiset sekä mahdollistettiin avoin keskustelu yrityksen tulevaisuudesta. Yksi työpajan tärkeimmistä asioista oli yhteinen keskustelu, jonka aikana kaikille tiimiläisille tuli selkeästi esille se, mihin suuntaan yritys on matkalla. Näin saatiin kaikille yhtenäinen ymmärrys palveluista, tulevaisuudesta ja asiakkaista.  Työpajatyöskentelyn avulla saadaan yrityksen toiminnasta kohdennetumpaa, tarkemmin suunnattua avainkohderyhmiin ja palveluihin. On hyvin tärkeätä, että yrityksen toiminta on selkeästi kuvattavissa asiakkaille, jotta asiakkaat pystyvät ostamaan palveluita helposti ja asiakkaat ymmärtävät, minkälaisia palveluita yritys pystyy tarjoamaan tänään. Työpajan aikana pystyttiin päättämään tärkeimmät kohderyhmät, joille yritys tulee kehittämään myynti ja markkinointi toimenpiteitä ja sisältömateriaalia.

Yrityksen viestinnän suunnittelun aikana keskusteltiin myös siitä, kuinka asiakaskohderyhmät tavoitetaan ja minkälainen yhteinen toimintamalli toimisi parhaiten kussakin asiakaskohderyhmässä. Työpajassa pystyttiin havaitsemaan hyödyt asiakas tapaamisille, digitaaliselle viestinnälle, webinaareille sekä muille koulutusmateriaaleille, joilla pystytään kouluttamaan asiakkaita yrityksen omalla asiantuntemuksella.

K Kiinteistöasiantuntijat Oy - Kiinteistöalan asiantuntijapalvelu ja korjausrakentaminen Turussa ja Helsingissä

Case esimerkki – Korjausrakentaminen ja kiinteistöjen asiantuntijapalvelut- K Kiinteistöasiantuntijat Oy – Turku

Työpaja yrityksen toiminnan kehittämiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Toteutimme yllä olevan Business Model Canvas työpajan Turkulaiselle kiinteistöalan asiantuntijayritykselle, K Kiinteistöasiantuntijat Oy. Yritys toimii Helsingissä ja Turussa. Nuoressa yrityksessä on toimiva tiimi joka työkalun avulla osallistui aktiivisesti BMC – työkalun isoihin aiheisiin. Business Model Canvas -työpajassa kului kolme tuntia nopeasti ja kahden viikon päästä jatketaan lisää. Työpajassa rikotaan rohkeasti perinteisiä toimintamalleja, etsitään uusia asiakaskohderyhmiä sekä palveluita, joita asiantuntijatiimi pystyy toteuttamaan kannattavasti. Tavoite on kehittää isännöitsijöiden toimintaa ja kannattavuutta pitkällä aikajänteellä uusien palveluiden ja toimintamallien avulla. Pääset seuraaman tulevaisuuden kehitysprojektia Kookin blogista tai esimerkiksi K Kiinteistöasiantuntijat Oy Facebook sivuilta.

Jos yrityksesi tai tiimisi tarvitsee työpajaa toiminnan suunnan tarkistamiseksi, ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää toimintamallistamme sekä työkaluistamme. Lähetä sähköpostia meille asiakaspalvelu (at) kookmanagement.fi .

Jos olet lukenut tänne asti, saatat olla myös kiinnostunut AIO -verkoston yritystutkimuksesta ” Miten valmistaudun tuntemattomaan tulevaisuuteen?

Lisensointi ja erityisesti brändilisensointi on voimakas yrityskehittämisen apuväline. Kirjoitimme ajatuksiamme markkinoilla erottautumisen mahdollisuuksista – ” Lisensointiagentti yrityksesi avuksi – Miten yritys voi erottua markkinoilla paremmin?

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com