neemo method on uusi fasilitointi työkalu yrityksen johdolle. henkilöstöjohtaminen saa Neemosta työkalun kehittää tulevaisuuden työelämän taitoja #futureofwork. - Copyright 2020 Kook Management - All Rights Reserved

Organisaatio -kehitystyökalu – Neemo Method

Organisaatio ja sen kehitystyökaluja on tarjolla runsaasti konsulttiyrityksien kautta. Haluatko edistää avoimuutta ja vahvistaa tiimityöskentelyä? Haluatko kehittää johtajuutta ja luoda parempaa yrityskulttuuria? Onko sinulla projekti, jonka osallistujat pitää saada nopeasti samalle viivalle? Kookilla on kokemusta organisaatioiden kehittämisestä ja teemme yhteistyötä Neemo Method -menenelmän avulla.

Mikä on Neemo method – työkalu

Neemo Method -työpaja on uusi lähestymistapa muutoksen, strategian ja brändityön sekä tiimien johtamiseen. Neemon tehokkuus perustuu visuaaliseen vuoropuheluun, jossa käytetään valokuvilla tunneälyä, alitajuntaa ja syvää ajattelua.

Neemo Method on työpajojen fasilitointi menetelmä, jossa yhdistetään luovuuden, abstraktin ajattelun ja valokuvaaminen organisaatioiden kehittämiseen.

Valokuvaaja Nanna Hänninen on kehittänyt Neemo Method -työkalun vuonna 2016 ja se on ollut yritysten käytössä Suomessa ja Silicon Valleyssä Yhdysvalloissa. Nanna on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista valokuvataiteilijoista. Hänen teoksensa on sijoitettu lukuisiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin Suomessa ja ulkomailla.

Neemo Method luo työpajassa avoimen, tasa-arvoisen ja neutraalin tilan. Työpaja edistää luovaa ajattelua ja avoimuutta. Valokuvataide inspiroi osallistujia voimakkaasti. Neemo Method työpajassa tavoitteet, haasteet ja ratkaisut määritellään yhdessä. Työtapa työpajassa on osallistava ja sen avulla voidaan vahvistaa ja varmistaa kaikkien työpajaan osallistuvien vuorovaikutus käsiteltävässä aiheessa. 

Neemo Menetelmää on käytetty mm. yrityksen arvojen käsittelyyn, jonka jälkeen esimerkiksi yrityksen johtoryhmällä on sama ymmärrys yrityksen arvoista, Yrityksen tarinan rakentamiseen, yrityksen strategian jalkauttamiseen, tiimien sisäisen konfliktin käsittelyyn ja koulutusmenetelmänä esimerkiksi johtamiskoulutuksessa.

Neemo Method tuo omakohtaisuuden työelämän kehittämiseen. Neemo Method motivoi ajattelemaan ja keskustelemaan. Se on nopea  ja tehokas tapa saada kaikki mukaan. Työpajaprosessi on ainutlaatuinen ja digitaalinen työskentelyalusta tekee prosessista helpon ja nykyaikaisen. Tilaa tietopaketti Neemo Methodista tästä linkistä!

Nanna Hänninen on kehittänut NEemo Method -fasilitointimenetelmän organisaatio- ja muutostyökaluksi.

Kuva: Neemo Method Taster -työpajat ovat olleet uusien asiakaiden suosiossa. Kuvassa Neemo Method perustaja Nana Hänninen pitämässä taster-työpajaa asiakkaille.

Kenelle se on tarkoitettu?

Neemo Method -työpajan fasilitointimenetelmää voidaan käyttää niin pienissä kuin isoissa organisaatioissa yrityksen tai yhteisön organisaation kehittämiseen. Se soveltuu yrityksessä mm. rekrytoinnin apuvälineeksi, muutosjohtamisen-, strategiatyön ja strategian jalkautuksen ja hallitus- ja johtoryhmän työkaluksi Menetelmä soveltuu erinomaisesti työpajoihin, joissa on 5-15 osallistujaa. Neemo Method -menetelmän avulla voidaan myös osallistaa isojakin organisaatioita käyttämällä digitaalisia Neemo Method -työkaluja. Jokainen työpaja räätälöidään asiakkaan kanssa sovitun tavoitteen mukaisesti.

Organisaatio- ja muutostyökalu – Miten se toimii?

Neemo Method kehittää osallistujien empatiakykyä ja valokuvauksen avulla ymmärrys itse aiheesta sekä työpajaan osanottajista paranee. Neemo Method soveltuu erinomaisesti parantamaan tiimien sisäistä ymmärrystä toisista tiimin jäsenistä. Kirjoitimme aikaisemmin blogikirjoituksen tiimityöstä ja organisaation kehittämisestä.

N eemo Method fasilitointimenetelmä vastaa henkilöstöjohtajan moneen organisaatio kehitystarpeeseen.

Esimerkki: Kuinka Neemo Method -menetelmää kannattaa käyttää tiimin kehittämisessä?

Miten varmistetaan että johtoryhmällä on sama ymmärrys yrityksen peruskulmakivistä?

Yrityksen peruskulmakivet: Visio, Missio, Arvot -kuuluvat jokaisen johtohenkilön ja työntekijän perusosaamisen ja ymmärrykseen yrityksestä ja sen toimintatavoista. Tämän tiedon avulla kaikkien on helppo tehdä päätöksiä, ymmärtää toisten päätösten taustat sekä mihin yritys on Nähdään pian!, kohti yhdessä sovittua tavoitetta.

Neemo Method -työpajassa käydään esimerkiksi yrityksen johtamiselle tärkeät peruskulmakivet lävitse ja varmistetaan, että kaikilla on sama ymmärrys esimerkiksi yrityksen arvoista, mitä ne tarkoittavat yritykselle ja yrityksen johtohenkilöille. Kuinka arvot näkyvät yrityksen arjessa?

Työpajan menetelmä: Neemo Method -työkalu, aktiivinen osallistava keskustelu, valokuvaustehtävät, menetelmän valokuvat.  Työpajan kesto: 3h

Oikein valitulla työpajamenetelmällä osallistetaan kaikki organisaation kehittämiseen

Neemo Method on saanut paljon kiitosta sen ylivoimaisesta nopeudesta, vaivattomuudesta ja tehokkudesta. Työpajassa löytyy käsiteltävästä aiheesta ne elementit, joiden avulla yrityksen kehittäminenja muutoksen läpivienti on sujuvampaa

Työpajoissa päästään nopeasti pintaa syvemmälle keskusteluiden ja visuaalisen vuoropuhelun, valokuvien avulla. Työpaja osallistaa kaikki osallistujia ja siksi se on erinomainen työkalu organisaation kehittämiseen, yhteiskehittämiseen sekä työntekijän yritykseen sitouttamiseen.

Neemo Method on fasilitointimenetelmä, jonka avulla päästään keskustelemaan työpajaan osallistuvien kanssa yrityksen muutoksesta tai haasteesta, oikeasti.

Neemo Method - Picture your growth -työpajat kehittävät organisaatio- ja henkilöstön johtoa nopeasti ja vaikuttavasti.

Miten osallistetaan koko organisaatio mukaan yrityksen muutokseen ja strategiatyöhön?

Yrityksen hallitus on päättänyt yhdessä toimitusjohtajan kanssa strategiatyön aloittamisesta. Sen onnistuminen on koko yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeätä.

Tavoite on osallistaa koko organisaatio strategian suunnitteluun. Neemo Method -työpajan avulla saadaan kerättyä yhteen useita pinnan alla olevia ajatuksia, jotka ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. 

Koko henkilöäkunta osallistetaan strategiatyöhön ja samalla kuullaan kaikkia työntekijöitä ja helpotetaan muutoksen etenemistä yrityksessä.

Työpaja alkaa alkukartoituksella ja Neemo Method -digialustaan tutustumisella. Työpajaan osallistuja osallistetaan työpajan kulkuun alusta lähtien. Työpajan alkaessa Neemo Coach pitää inspiraatioluennon, joka avaa tien taiteelliseen ajatteluun ja luovuuteen. Neemo Coach käy lävitse työmenetelmät sekä tutustutaan työpajassa käytettävin välineisiin ja tehtäviin tarkemmin. Työpajan aikana osallistujat keskustelevat, kirjoittavat, kuuntelevat ja katsovat kuvia käsiteltävään aiheesseen liittyen. Työpajassa hyödynnetään myös valokuvaaja Nanna Hännisen teoksia.

Riippuen työpajan rakenteesta ja aiheeesta, työpaja osallistaa myös erilaisilla valokuvatehtävillä. Osallistujien ottamista valokuvista keskustellaan työpajassa joka usein herättää myös jatkokeskustelua aiheeseen liittyen. Neemo Method -menetelmän käytön aikana hyödynnetään Neemo Method -digitaalista työalustaa. Työpajan jälkeen asiakkaalle toimitetaan visuaalinen lopputulos, joka on vahva muistutus prosessista ja yhteisesti sovituista tavoitteista ja toimenpiteistä. Tähän lopputulokseen on myös helppo palata myöhemin uudestaan.

Neemo Method asiakasreferenssit Kasve Oy, Tekir, Ministy of Finance ovat käyttäneet menetelmää organisatio kehitykseen yksiköissään.

Kuva: Neemo Method -menetelmää on käytetty yrityksissä erilaisten aiheiden käsittelyssä.

Neemo Method -työpajat

Työpajojen tavoite on erittäin tärkeä osa onnistunutta työpajakokonaisuutta. Neemo soveltuu useaan tilanteeseen organisaatio kehittämisessä. Sitä voidaan käyttää yksittäisenä työpajana mutta vaikuttavuutta ja pitkäkestoista muutosta tukee usean työpajan työpajasarja. Soveltuuko jokin alla olevista tilanteista organisaatiollesi?

Neemo Growth

Auttaa tiimejä kehittämään uusia ideoita sekä ratkaisuja. Menetelmä auttaa määrittelemään selkeitä yhteisiä tavoiteita ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja

Neemo Soul

Auttaa luomaan uusia tiimejä. Työpaja helpottaa yhteisen kielen ja työkulttuurin löytämistä sekä sen ymmärtämistä

Neemo Spirit

Helppo tapa tuoda yhteen erilaisia ihmisiä ja luoda avoin sekä tehokas organisaatiotyökulttuuri. Menetelmä edistää hyvää organisatiokulttuuria ja auttaa streategian kehitys- ja jalkautustyössä

Neemo Listening

Luo puolueettoman ja tasa-arvoisen tilan nopeasti. Neemo LIstening antaa mahdollisuuden kesksutella hankalistakin asioista valokuiven ja taiteen avulla.

Asiakkaat kertovat Neemo menetelmän kokemuksista:

Neemo – Picture Your Growth. Johtamisfoorumi 2018 Kuopiossa ( JOFO 2019 ) Kuinka muutosta johdetaan ja miten Neemo Method -työkalu auttaa johtamisessa.

Johtamisfoorumi 2018 Kuopiossa ( JOFO 2019 ) – Neemo Method – Picture Your Growth

Kasve Ltd. osallistu tiimit strategiatyöhön Neemo Method -menetelmän avulla:

Miia Eskelinen-Fingerroos – Kasve Ltd.

Nanna Hänninen kertoo Neemo Method -menetelmästä:

Nanna Hänninen – Neemo Method


Neemo Method -työpajaa ovat käyttäneet:

Greenpeace, HAUS, Framery, Modacity, Kuopio, Pohjois-Savon maakuntaliitto, GTK, Talentree, Tekir, Rastor, Kasve, Kuopion kauppakamari, Savonia AMK

Mistä voin tilata Neemo työpajan?

Kiinnostuitko uudesta menetelmästä? Neemo method työpaja voidaan toteuttaa Suomessa missä tahansa sillä Neemo Method Coacheja onkoulutettu Suomeen runsaasti. Ota yhteyttä ja kysy lisää menetelmästä, aikatauluista ja ilmaisista taster-työpajoista. Voit myös soittaa numeroon 045 126 4071 /Arto

Ps. Tilaa täältä itsellesi Neemo Method -menetelmästä lisämateriaalia!

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com