yrityksen kansainvalistyminen ja yrityksen johtaminen

Yrityksen kansainvälistyminen ja luovien alojen hyödyntäminen

Helsingin Sanomissa 10.6.2021 oli tärkeä AGMAn ( toiminnanjohtaja Kati Uusi-Rauva ja hpj. Kati Repo ) kannanotto luovien alojen tilasta ja tulevaisuudesta. KOOK Management näkee haasteellisena myös suomalaisen yrityksen kansainvälistymisen ja nykyaikaisten työkalujen eli luovien alojen palveluiden määrän vähentymisen. AGMA eli Luovan talouden agentit ja managerit ry , on luovien alojen agentti ja manageriyhteisö. Luovien alojen ammattilaisten avulla monella toimialasektorilla on mahdollisuus pärjätä paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Jos luovien alojen annetaan Suomessa kuihtua, näkyvät vaikutukset lähivuosina kilpailukyvyssämme kansainvälisillä markkinoilla alalla kuin alalla.

Kuinka yrityksen kansainvälistyminen onnistuu luovien alojen avulla?

Yrityksille suunnattujen palveluiden kautta kehitetään yrityksen menestystekijöitä nopeasti ja kasvatetaan yrityksen muutoskyvykkyyttä perinteisiä menetelmiä tehokkaammin. Jos palveluiden toteuttajia on Suomessa tulevaisuudessa vähemmän, kärsivät sekä luova sektori että useat muutkin toimialat  heikentyneestä kyvystä menestyä markkinoilla. Organisaation kehittäminen ja tulevaisuuden työelämätaitojen ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen ovat ydinalueita luovien alojen palveluiden hyödyntämisessä. 

Varsinaiset artikkelit ovat luettavissa Helsingin Sanomista. Tässä muutama KOOK huomio yritysten kehittämisen näkökulmasta.

 ” Luovalta kentältä on nyt vaarassa joko kadota tai lipua Suomesta ulos paljon tekijänoikeusbisnestä, tuoteinnovaatioita, osaajia ja yrityksiä taloudellisen pakon edessä. ”

AGMA 2021 – Luovien alojen agentit ja managerit ry.

Tekijänoikeusbisnes, kuten lisensointi, mahdollistaa monia ratkaisuja suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle. KOOK toimii lisensointiagenttina useille luovan alan toimijoille ja etsii mm. kotimaisia toimijoita jatkuvasti kansainvälisille markkinoille. Luovien alojen ammattilaisten avulla ja korkealla asiantuntijaosaamisella pystytään parantamaan suomalaista kilpailukykyä mm. meriteollisuuden tai elintarviketeollisuuden kehittyvillä markkinoilla.

yrityksen kansainvalistyminen ja yrityksen johtaminen

Markkinat muuttuvat jatkuvasti ja yritysten muuttumistarve on tulevaisuudessa entistäkin suurempaa. Muutoskyvykkyyteen kannattaa panostaa. Alustatalous on yksi kasvava liiketoimintamuoto kansainväliselle menestykselle, mutta suomalaisella designilla, IPR ja lisensointiliiketoiminnalla on paikkansa yrityksen kansainvälistymisessä. Yrityksen proaktiivisella tulevaisuuksien suunnittelulla pystytään kehittämään yritysten osaamista menestyksekkäästi. Esimerkkinä luovien alojen hyödyntämisestä löytyy KOOK blogeista mm. IRM-Tool -projektista meriteollisuuden kanssa sekä TYVI-projektista elintarviketeollisuudessa. Suomalaiset suuret toimijat, kuten TAIKE, Taideyliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat vuosia toteuttaneet hankkeita ja tutkimusta luovien alojen hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. KOOK toimii konsultti- ja välittäjäroolissa yritysten liiketoiminnan kehittäjänä. Hyödynnämme KOOKissa suomalaisia luovien alojen ammattilaisia erilaisissa yritysten muutos- ja ongelmatilanteissa.

Yritysten kehittäminen luovilla ratkaisuilla. Ihminen ja kehittyminen

Kilpailuetua kansainvälistyville vientiyrityksille

AGMAn mielipidekirjoituksessa nostetaan esille myös Helsingin Sanomissa ollut artikkeli.  Suna Vuori kirjoitti luovien ja kulttuurialojen vallitsevasta kriisistä (HS 22.5.).

Suora lainaus AGMAN mielipidekirjoituksesta: ”Luovien ja kulttuurialojen kenttä on hyvin monimuotoinen, ja kentän toimijoissa on niin yksittäisiä taiteilijoita, ainutkertaisia elämyksiä tuottavia yhteisöjä, asiakkaille räätälöityjä palveluita tarjoavia asiantuntijayrityksiä kuin globaalisti monistettavia sisältöjä tuottavia pörssiyhtiöitäkin. Yhdessä nämä edustavat kaikkia liike-elämän toimijamuotoja ja suurta määrää erilaisia tuotteita ja palveluita, mutta niistä kirjoitetaan silti usein yksikössä ”luovana alana”. Tällaista yhtä kokonaisalaa ei kuitenkaan ole olemassa. ”

Luovien alojen kenttä on erittäin monimuotoinen. Siksi sen rahoittaminen on päättäjille haasteellista. KOOKin näkökulmasta luovien alojen rahoitus on riittämätön ja moni ammattitaiteilija jää ilman apurahoja tai tukea, jopa pandemian aikana. Suomessa olisi aika tutkia mahdollisuutta kannustaa yksityistä sektoria käyttämään luovien alojen palveluita oman liiketoimintansa kehittämisessä. TYKY -toiminnan totetutuksessa ala on Suomessa hyvin tunnettu, mutta yrityksistä puuttuu edelleen kyvykkyys toimia luovien alojen palveluiden ostajana kansainvälistymis- ja kehitysprojekteissa. 

Kuinka yrityksen kansainvälistyminen alkaa taiteen avulla?

AGMA kirjoittaa myös J. Pullisen kolumnista Helsingin Sanomissa. ” Kuten Jussi Pullinen kolumnissaan kirjoitti (HS 23.5.): ”Jos tuesta elävä juurakko kuihtuu, ei kaupallisella huipulla enää ole uusia ideoita. Jos bisnestä ei ole, juurakko ei kasva.” ”

Luovien alojen toimijoita on Suomessa runsaasti. Markkinoilla on useita hiomattomia timantteja, joiden avulla mm. vientiyritykset pystyisivät kehittämään omaa liiketoimintaansa. Radikaali ja nopea muutos mahdollistetaan uusilla toimintamalleilla, joita HRD-toimijoilla on käytössään. KOOK on mukana TYVI -projektissa, jossa kehitetään yritysten liiketoimintaa luovan alan ammattilaisten kanssa. Lue lisää KOOKin blogista Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla

Yrityksen kansainvälistyminen luovien ratkaisujen avulla. Agman kirjoitus Helsingin Sanomien mielipideosastolla

Kasvava toimiala – monimuotoiset luovat alat ja sen ammattilaiset

Luovien alojen kasvava osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskentatavasta riippuen 3,3-3,6%. Toivottavasti hallituksemme, Business Finland ja Sitra ymmärtävät luovien alojen merkityksen myös kansainvälisenä menestystekijänä.

#tulevaisuus #yrittäjät #organisaatio #resilienssi #kasvuyritys #HS 

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com