Resilienssi , kuinka muutoskykyä kehitetään yrityksessä? - Copyright 2020 Kook Management - All Rights Reserved

Resilienssi, kuinka sitä kehitetään?

posted in: Johtaminen, Välittäjätoiminta

Markkinat ovat muuttuneet nopeasti. Resilienssi, sitä tarvitaan kaikissa yrityksissä nyt eli muutoskyvykkyydellä on kysyntää tulevaisuuden myynnin kehittämiseksi.

Vaikka ennustaminen onkin edelleen vaikeata, kannattaa jokaisen yrityksen miettiä miltä tulevaisuus 2-3 vuoden päästä näyttää. Kuinka tulevaisuuden työelämätaitoja voitaisiin kehittää? Mihin niistä kannattaisi keskittyä? Kuinka yrityksen resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä voitaisiin parantaa? Minkälaisia olemassa olevia henkilöstön kyvykkyyksiä voitaisiin vahvistaa ja miten kehitetään uutta?

” Jos asioita halutaan muuttaa,

jonkun on muututtava. ”


Nykyiseen vallitsevaan markkinatilanteeseen vanhat keinot ovat hyviä, edelleen, mutta markkinoilla on myös uusia tapoa kehittää yrityksen liiiketoimintaa. Uusilla menetemillä päästään nopeammin ja vaikuttavammin eteenpäin siten, että yritys on tulevaisuudessakin entistä muutoskyvykkäämpi. Resilienssi on jokaisen yrityksen tärkeä voimavara. Tulevaisuudessa yritys ei ole niin herkkä markkinoiden muutoksille ja yrityksessä pystytään tehokkaasti keskittymään omaan ydinosaamiseen samalla kun muut yritykset kamppailevat markkinoiden muutoksessa.

Yrityksen resilienssi – sitä kannattaa kehittää

Yrityksen kyky erottua markkinoilla riippuu yrityksen mm. henkilökunnasta ja sen kyvystä oppia uutta. Usein yrityksissä on haasteena, kuinka opitaan pois jo opitusta ja koetusta. Kun markkinat muuttuvat, täytyy yrityksienkin muuttua. Kun yrityksen toimintakulttuuri mahdollistaa yrityksen ja sen työntekijöiden kehittymisen, kasvaa yrityksen resilienssi samalla. Tutustu resilienssiin lisä esim GoodCo -yrityksen verkkosivuilla.

Kookin yhteistyökumppaneina on luovan alan ammattilaisia. Jokaisella yhteistyökumppanilla on palveluita yrityksille jotka kehittävät eteenpäin. Yhteistyökumppaneillamme on oma kyykkyytensä ja omat erottuvat palvelunsa, jotka pohjautuvat mm. taiteen eri menetelmiin. Näiden avulla KOOKin asiakkaat pystyvät ensimmäisenä hyödyntämään uusia työkaluja oman yrityksensä, tuotantonsa, henkilöstönsä ja asiakkaidensa kehittämisessä. Yrityksen resilienssi kehittyy näiden työkalujen mukana samalla kun yrityksen henkilökunta kehittää omia vahvuuksiaan.

Uusia työkaluja yrityksille yritysten kehittämiseksi

Uusilla työkaluilla tarkoitetaan mm. Kookin ja luovien alojen ammattilaisten kyvykkyyksiä uudessa toimintaympäristössä. Taiteen menetelmien avulla on mahdollista pureutua hyvin nopeasti yrityksen syvimpiin ja mahdollisesti kipeisiin haasteisiin työilmapiirissä, työkulttuurissa ja johtamisessa. KOOK tarjoaa monipuolisesti yrityksille sopivia palveluita luovasta-alasta riippumatta. Kirjoitimme muutosjohtamisesta ja muutoksien nopeuttamisesta yrityksissä artikkelin. Kerroimme mm. IRM-Tool projektista jossa tarkkailijan rooli toi uusia ajatuksia siihen, miksi luovien alojen työkaluja hyödynnetään yrityksissä aivan liian vähän. Kyse on myös johtamisesta ja yrityskulttuurista sekä epäonnistumisesta oppimisesta.

Resilienssi , kuinka muutoskykyä kehitetään yrityksessä tulevaisuutta varten?

Resilienssi ja työkalut – KOOKilta vaikuttavia työpajoja yrityksille

Luovia aloja hyödyntävien työpajojen ja Kookin palveluiden avulla pystytään nopeasti rakentamaan yrityksille mm. valmennuksen avulla uutta näkökulmaa yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja resilienssin kasvattamiseksi. Näitä työpajoja ovat mm. tulevaisuuden työelämätaidot, brändin kehittäminen, strateginen kilpailuetu, yrityksen resilienssin kehittäminen. 

KOOK välittää palveluita, kehittää asiakkailleen uusia erottuvia ratkaisuja sekä tarjoaa lisensointi työkaluja. Kookin ammattilaisten palveluilla on huikeasti annettavaa yrityksille, kaupungeille ja kunnille sekä yhteisöille.

Tutustu päivitettyyn KOOKin yhteistyökumppaneiden listaan! Jos haluat lisätietoja yhteistyökumppaneista, palveluista ja aikataulusta, lähetä meille sähköpostia! Meitä kiinnostaa tavoitteesi, kehitystarpeesi, haasteesi ja aikataulusi. Autamme tilanteeseen parhaan yhteistyökumppanin valinnassa.KOOKin yhteistyökumppanit:

Neemo Method työpajat

Luovat palvelut yrityksille – Let’s CLAP

Työyhteisö ja perhe – Animaatio-ohjaaja Ami Lindholm


Lisätietoja Resilienssistä:

GoodCo: Ajattele mitä ajattele – Resilienssiä voi kehittää http://goodco.fi/blog/2019/08/resilienssin-kehittaminen/

The MIT Press, Cambridge, MA. , Sheffi, Y. (2015). 
The Power of Resilience. How the Best Companies Manage the Unexpected. 

Kauppalehti ja Mikko Kuitusen blogikirjoitus (2017) ” Yllättikö muutos?
Näin yritys ja yksilö voivat kasvattaa selviytymiskykyään ”
https://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/yllattiko-muutos-nain-yritys-ja-yksilo-voivat-kasvattaa-selviytysmiskykyaan

Tutustu THL:n artikkeliin Resilienssistä
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyon-kehittaminen/mita-on-resilienssi/

Työ- ja Elinkeinoministeriö on kirjoittanut lyhyen artikkelin muutosjoustavuudesta https://tem.fi/muutosjoustavuus-resilienssi-

Businessteatterin artikkeli ” Voiko resilienssiä treenata? ”
https://businessteatteri.fi/voiko-resilienssia-treenata/

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com