Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla on TYVI projektin tavoite. Tyvi -projektin Kick-off tilaisuus Seinäjoella. kuvassa Kuvataiteilija ja esiintumisvalmentaja Antti Hintsa kertoo omasta taiteilijatyöstään TYVI projektiin osallistuville yrityksille: Pirjon Pakari, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Alavuden Öljynpuristamo. Projektipäällikkönä Jenni Latva Taideyliopistosta Seinäjoen yksiköstä.

Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla

Kook Management mukana Etelä-Pohjalaisen elinkeinoelämän kehityshankkeessa yhdessä Taideyliopiston ja Turun Yliopiston kanssa. TYVI eli Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -projektin kick-off tilaisuus pidettiin Seinäjoella kesäkuun 2021 alussa. TYVI -projekti mahdollistaa elinkeinoelämän kehittämistä luovien ratkaisujen avulla.

Seinäjoen Kalevan Navettaan kokoontui kuusi taiteilijaa sekä kolmen yrityksen edustajat keskustelemaan TYVI -hankkeen aiheesta, Luovia Ratkaisuja Elinkeinoelämän Tarpeisiin. Aikaisemmin KOOK Management oli pitänyt TYVI -projektin yritystyöpajat, joissa fasilitoinnin kautta tuotiin esille yrityksen tai yksikön haasteita ja kehityskohteista. TYVI -projektin Kick-off tilaisuudessa kerrottiin näistä ensimmäistä kertaa kaikille projektiin osallistuville yrityksille ja taiteilijoille. 

Teemu Lehmusruusu ja Tero Hytönen kuuntelevat yrittäjä hanna Yli-Kuhan vastausta heidän kysymykseen Alavuden Öljynpuristamon kehittämisestä ja uusista toimitiloista.

Voiko yrityksen liiketoimintaa kehittää  ammattitaiteilijoiden kanssa?

Kick-off tilaisuudessa taiteilijat ja yritykset kohtasivat ensimmäisen kerran. Taitelijat kertoivat lyhyesti omasta osaamisestaan sekä kiinnostuksen kohteista yrityssektorilla. Kaikilla taiteilijoilla oli kokemusta yritysten kanssa työskentelystä. 

TYVI -projektissa mukana olevat taiteilijat :

Henna Mantere – Taiteilija/muotoilija + palvelumuotoilu ( tekstiilitaiteilija )

Tero Hytönen – Taidekasvattaja, Koreografi ( kuvataide )

Maarit Halonen – Ympäristö, elintarvike, kierrätys ( mm. mediataide )

Teemu Lehmusruusu – Ravintoketju, Ympäristö ( kuvataide )

Antti Hintsa – Tuottaja, viestintä, vuorovaikutus, improvisaatio ( mm. kuvataide )

Noora Kauppila – Kohtaamiset, ääni, perinne ( Musiikkitaide )

Kuinka henkilöstöä ja yrityksen erottautumista voidaan kehittää yhdessä taiteilijoiden kanssa?

Yritysten haasteet olivat mielenkiintoisia. Kolmella yrityksellä oli jokaisella kolme haastetta. Kolmen yrityksen haasteet olivat erilaisia koska lähtökohdat yrityksen kehittämiseen olivat erilaiset. Kolmen yrityksen koko vaihteli suuresti. Jokaisella yrityksellä oli omat haasteensa tai kehitystarpeensa. 

Muuttuneen markkinan majoitus ja ravintola-alan haasteet

Eepee eli Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa keskittyy majoitus- ja ravintola-alan haasteisiin koronan jälkeisessä markkinassa. Yrityksen valitsemat kehityskohteet sijoittuivat seuraaville osa-aluille: 

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Toimipisteiden työkulttuurin kehittäminen
 • Työnantaja imagon kehittäminen

Kyseiset osa-alueet ovat yleisiä kehityskohteita jokaisessa yrityksessä ja työpajoissa niihin pureuduttiin hyvin tarkasti. Yritys työpajaan osallistui yrityksen avainryhmä johon kuului eri osastojen päälliköitä sekä hotelli- ja ravintoloiden johtoa. Työpajassa yritys pystyi helposti jäsentämään sekä valitsemaan yritykselle tärkeimmät haasteet. Lisätietoja Eepeen majoitus- ja ravitolatoiminnasta löydät täältä.

Tyvi projektin osallistuvien yritysten kanssa pidettiin Kook Managementin avustuksella yritystyöpajat. Työpajoissa löydettiin yritykselle kolve merkittävää kehityskohdetta henkilöstön kehittäminen ja myynnin kasvattaminen aiheina. Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla on nopeata ja innovatiivista

Leipomo Pirjon Pakari toimittaa leipää yli 1500 kauppaan Suomessa

Pirjon pakari on perinteinen leipomo, joka toimii 11:llä paikkakunnalla ympäri Etelä-Suomea. Pirjon Pakari toimittaa tuotteitaan yli 1 500 kauppaan päivittäin. Pirjon Pakarin valitut kehityskohteet

 • Kuluttajien tarpeiden ja markkinoiden trendien havaitseminen
 • Päivittäisen logistiikan hyödyntäminen
 • Leipomoiden kahviloiden kehittäminen

Yritys haasteen löytyivät helposti aktiivisen Pirjon pakari tiimin ansiosta. Lisätietoja Pirjon Pakaristä löytyy täältä.  

Elintarvikkeen tuottajan kehittäminen – Alavuden Öljynpuristamo

Alavuden Öljynpuristamo tuottaa rypsistä mm. elintarvikkeita kuten rypsiöljyä kuluttajien käyttöön. Yritys on kasvuvaiheessa ja etsii siihen TYVI projektin avulla uusia työvälineitä kehityskohteisiinsa. 

Yrityksen kehityskohteita olivat 

 • Sidosryhmien aktivointi
 • Tunnettuvuuden kehittäminen
 • Yrityksen arvojen ja tarinan esilletuonti

TYVI -projektiin osallistuvat yritykset ovat yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Ammattitaitelijoiden kanssa yritykset tulevat löytämään tulevaisuuden kehittämiseen uusia työkaluja kehityskohteisiinsa.  TYVI -projektissa mukana olevista yrityksistä Alavuuden öljynpuristamo oli kaikista pienin yritys joka toimii uudella nousevalla markkina alueella. Yrityksen tuotteita myydään päivittäistavarakaupassa runsaasti mutta rypsiöljyn tunnettuvuutta täytyy kehittää lisää koko Suomessa. Lisätietoja Alavuden Öljynpuristamosta löydät täältä https://alavudenoljynpuristamo.fi

Hanna Yli-Kuva osallistuu TYVI hankkeessa työpajaan jossa taiteilijat haastattelevat yrityksen kehittämisestä. Taustalla TYVI hankkeen asiantuntija aj projektipällikkö Jenni Latva seuraa tilannetta. Taideyliopisto ja Jenni Latva ovat olleet rakentamassa Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla -ajatusmallia.

Luovien ammattilaisten kysymyksiä yrityksille 

Yritysten presentaatioiden jälkeen jokaisella yrityksellä oli mahdollisuus kertoa pienryhmissä ammattitaiteilijoille tarkemmin yrityksen kehityskohteista ja tilanteesta yrityksessä. 

Esimerkkejä kysymyksistä: ( suoria lainauksia )

 • Kenet miellätte kohderyhmäksi?
 • Mitkä omistajuuden hyödyntämisen pääpointit voisivat olla
 • Minkälaista toimintaa toivoisitte omistajilta
 • Miten näet tulevaisuuden?
 • Me henki – Onko yrityksessänne tunne että tehdään yhdessä?
 • Minkälaiset perinteet toimipisteillä on?
 • Minkälainen on rektytointiprosessinne?
 • Kuinka teette differerointia markkinoilla?
 • Miten tehdään työtehtävästä houkutteleva?
 • Mitä alan arvostuksen kasvattamiseski on nyt tehty?
 • Onko kysymys työidentiteetistä ja sen löytämisestä?

TYVI -projektiin haki 67 ammattitaitelijaa – vain 6 pystyttiin valitsemaan 

Suomessa on runsaasti uutta potentiaalia elinkeinoelämän kehittämiseksi. TYVI -projektin aiheena on elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla. Tammikuussa 2021 käynnistynyt Taideyliopiston ja Turun Yliopiston yhteisprojekti on herättänyt laajaa kiinnostusta luovien alojen ammattilaisten parissa.  TYVI -projektiin valikoitujen kuuden ammattitaitelijan osaaminen on erittäin laaja. Hakemuksia hyvin projektiin oli saapunut taiteilijoilta 67 kappaletta, joka on erinomainen otos suomalaisesta taidekentästä. Tähän projektiin yritysten kanssa. Hakemuksen lähettäneistä taiteilijoista suuri osa kykenee tuottamaan yrityksille ratkaisukonseptin. Valitettavasti TYVI -projektissa oli mahdollista valita vain kuusi ammattitaitelijaa. Hakemusten määrä kuitenkin kertoo sen, että kiinnostusta työskentely yritysten kanssa on runsaasti ympäri Suomea.

Projektipäällikkö Jenni Latva on kirjoittanut TYVI -projektin blogiin Luovuuden asiantuntijasta. 

” Taiteen ja luovuuden keinoin yritystoiminnan haasteisiin voidaan löytää kokonaan uusia näkökulmia ja tapoja ajatella.”

” Tarkoituksena ei ole vain tuoda taidetta uuteen vuorovaikutukseen vaan antaa myös elinkeinoelämälle avaimia uusiin löytöihin.  ”

Asiantuntija Projektipäällikkö Jenni Latva / Taideyliopisto

Käy lukemassa Jenni Latvan Kirjoittama blogi Uniarts.fi-sivuilta.

KOOK Management oli mukana kouluttamassa taiteilijoita omassa seminaarissa – lue lisää Uniarts-sivuilta ” Avauspotku Taiteilija – Yritys yhteistyöhön ”.

Kuinka yritysten haasteet kartoitettiin ja valittiin? Lue Uniartsin blogi ” Haasteita kartoitettiin yritys -kohtaisissa työpajoissa ”. Kook Managementin Arto Kunnola fasilitoimassa työpajoja Uniartsin ja Turun Yliopiston TYVI -projektissa.

Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla on TYVI projektin tavoite. Tyvi -projektin Kick-off tilaisuus Seinäjoella. kuvassa Kuvataiteilija ja esiintumisvalmentaja Antti Hintsa kertoo omasta taiteilijatyöstään TYVI projektiin osallistuville yrityksille: Pirjon Pakari, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Alavuden Öljynpuristamo. Projektipäällikkönä Jenni Latva Taideyliopistosta Seinäjoen yksiköstä.

Elinkeinoelämän tulevaisuus rakentuu yritysten innovatiivisuudelle

Tähän projektiin osallistuvat yritykset ja taiteilijat ovat avoimia uusille ajatuksille, ratkaisuille, markkinoille. Syksyllä 2021 yrityksille on rakennettu ratkaisukonsepti ehdotukset ja se mahdollistaa yrityksille uusia kehitystyökaluja perinteisten yrityskehitys menetelmien sijalle. Ratkaisukonseptien avulla yritykset saavat uutta näkökulmaa, kyvykkyyttä, upeita uusia ratkaisukonsepteja vaikeisiin ja haastaviin yrityksen valittuihin kehityskohtiin. TYVI -projektiin valitut taiteilijat pääsevät myös työpajoissa keskustelemaan muiden taiteilijoiden kanssa ratkaisuvaihtoehdoista sekä yritysten tilanteesta ja siitä, kuinka yritysten haasteita voitaisiin ratkaista esimerkiksi taiteilijoiden pari työskentelyn avulla.

Kiitokset vielä hyvin projektin rahoittajille, jotka ovat olleet mukana projektissa suunnitteluryhmässä sekä auttamassa projektipäällikkö Jenni Latvaa ja Turun Yliopiston Projektiasiantuntijaa Nanna Rintalaa projektin toteuttamisessa. Tämän kaltaiset projektit edesauttavat Suomalaista ja Etelä-Pohjanmaalaista kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa markkinassa.

Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö – Elinkeinoelämän kehittäminen luovien ratkaisujen avulla

Yrityksiä ympäröivä markkina muuttuu tulevaisuudessa entistä nopeammin. Tämän vuoksi vanhojen yrityjsen kehitystyökaluihin rinnalle on kehitetty vaikuttavia työskentelymenetelmiä. uusien menetelmen avulla yritysten  jatkuviin muutostilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin. Luovia menetelmiä hyödyntämällä pystytään nopeuttamaan yrityksen muutosta ja kehittämään mm. tulevaisuuden työelämätaitoja ( WEForum ) ja yrityksen muutoskyvykkyyttä.

Tyvi -hanke vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueen yrityselämää luovien alojen osaamisen avulla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on taiteen ja taiteellisen ajattelun roolin lisääminen Etelä-Pohjanmaalla sekä uusien työtilaisuuksien syntyminen yrittäjinä tai yrittäjämäisesti toimiville taideammattilaisille. Tavoitteena on osaltaan myös Etelä-Pohjanmaan yrityskehittämisen toimintaympäristön päivittäminen vahvistamalla luovien alojen näkökulmaa.

Tyvi -hankkeen mahdollistaa Pirkanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston tuki. Osarahoittajina ovat Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus. Hankkeen päätoteuttaja on Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö ja osatoteuttajana Turun yliopisto. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jenni Latva ja Turun Yliopiston edustajana Projektiasiantuntijana Nanna Rintala. Löydät lisätietoja TYVI -projektista Uniarts.fi -sivuilta.

Avainsanoja: henkilöstö, kehittäminen, differointi, johtaminen, erottautuminen, strategia, strategiatyö, kasvuyritys, ravintola-ala, majoitusala, matkailuala, elintarviketeollisuus, tuottaja, rypsiöljy, leipomo, elintarvike, kehittäminen, yrittäjät, taideyliopisto, uniarts

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com