KOOK ja johtaminen yrityksen omistajien ja johdon tukena - Visioimme uudistuvia yrityksiä.

Moi, Olen Arto, KOOK Managementin perustaja,

Erottuvuustekijä, SCA, kestävä kilpailuetu, monta termiä, joista puhutaan paljon. Kestävä kilpailuetu on avain kansainväliseen kilpailuun. Yllättävän usein yrityksiä kehitetään perinteisillä vanhoilla keinoilla. Markkinat ja yritykset muuttuvat, yritysten johtamisen ja kehittämisen työkalujen on myös tärkeätä uudistua. Jos yrityksen strateginen tavoite mm. olla suunnan näyttäjä omalla alallaan, yrityksen palveluiden on kehityttävä jatkuvasti. Yrityksen palvelut voivat myös kehittää markkinoita yritykselle tavoiteltuun suuntaan.

Kun kehitysprojekteissa otetaan mukaan luovan alan näkökulmaa työkaluna yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, saadaan yritysten kanssa kehitettyä usein jotain uutta ja kestävää yrityksen kehittämiseksi. Muutoksia tapahtuu yrityksen ulkopuolella markkinoilla jatkuvasti. Markkinoinden muutokset heijastuvat myös asiakkaiden toimintaan ja aiheuttavat muutostarpeita myynnissä ja markkinoinnissa sekä henkilöstössä, johtamisessa ja hyvinvoinnissa. Hyödynnämme työpajoissamme useita konsultoivia ja luovia menetelmiä. Tarjoamme myös asiakkaillemme työpajoissa laajaa näkökulmaa, kilpailuedun kirkastamiseksi ja myös uusien kohderyhmien löytymiseksi.

Miksi KOOK Management?

Termi KOOK tulee englannin kielestä. Googlesta ja natiivi englantia puhuvien keskuudesta löytyy seuraavanlaiset suomennukset termille.
” henkilö, jonka ideat tai toimet ovat poikkeavia, fantastia tai rohkeasti hulluja ”
” henkilö, jonka ajatukset tai toimet ovat hyvin erilaisia tai toisenlaisia ”
” henkilö, jonka ajatukset tai toimet ovat hieman outoja tai typeriä ”

Totta, siinä suomennuksia joiden avulla kerromme periaatteistamme. Jos emme ole epämukavuusalueellamme, emme yritä tarpeeksi. Uskomme KOOKissa, että muutostilanteissa avain muutoksen onnistumiseen löytyy asiakasyrityksen sisältä. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen kehittäminen ovat johtoryhmän toimintalistalla joka vuosi. Tehdäänkö yrityksessäsi asiat joka vuosi samalla tavalla? Monessa yrityksessä toistetaan samoja kehityspäiviä, strategiapajoja, TYKY -päiviä vuodesta toiseen. Kehittävätkö ne riittävästi yritystäsi toivottuun suuntaan toivotulla nopeudella?

Uskomme, että yrityksen omistajat ja johtoryhmä jakaa saman ajatuksen kouluttamisesta. Henkilöstöä ja asiakkaita kannattaa aina kouluttaa. Luottohenkilöt, jotka tuntevat toimintamallit, henkilöstön ja yrityskulttuurin, pystyvät sopivilla työkaluilla tuomaan raikasta näkökulmaa asiakkaan haasteisiin tai yritykseen, yhdessä yrityksen muun henkilöstön, johdon kanssa. Kookin työpajoissamme käytämme myös konsultti – taitelija työpareja. Se on voimakas yhdistelmä.

Muutos, kuinka yritys voisi reagoida siihen nopeammin? Olen vuosia ollut erilaisissa johtotehtävissä, saanut olla mukana hallituksissa yrityksistä luovien alojen kattojärjestöihin ja kulttuurisektorin yhdistyksiin. Monet kolleegani ja tuttavani tuntevat vanhat johtamismantrat, mutta vain harva uskaltaa kyseenalaistaa saamiamme oppeja työelämässä ja koulunpenkillä. Kyllä, olen ollut perinteisen johtamiskulttuurin puolestapuhuja ja toteuttaja. Tarvitsemme työelämässä yhä enemmän työntekijöitä, jotka tuovat työyhteisöön muutakin kuin koulutustittelinsä. Hyvinvointiin, rohkeuteen ja luovuuteen kannattaa panostaa. Se helpottaa myös johtamista. Huomasin, että yrityksissä ei riittävästi hyödynnetä luovien alojen ammattilaisia, heidän kyvykkyyttään ottaa haaste nopeasti haltuun ja tarjota ratkaisua taitteen erilaisin menetelmin yrityksille. Tunnetko luovien alojen ammattilaisia hyödyntävää yritystä?  Kyllä, niitä on valitettavan vähän.

KOOK ja johtaminen yrityksessä – Työkaluja muutosjohtajalle ja henkilöstöjohtajalle

Olen viimeiset 5 vuotta perehtynyt tarkemmin luovien alojen mahdollisuuksiin yrityksissä. Suomessa ammattitaiteilijoiden käyttäminen on vielä hyvin pientä kun muualla Euroopassa taiteilijoita käytetään runsaammin osana mm. Henkilöstön johtamisessa, yrityskulttuurin kehittämisessä, markkinoinnissa ja myynnin koulutuksessa. Mahdollisuuksia luovien alojen käyttämiseen on useita. KOOK ja johtaminen yrityksessä yhdistyvät asiakkaidemme projekteissa, haasteissa ja ennen kaikkea tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisessä.

Meidän välitys- ja konsultointipalvelumme auttavat yrityksiä, jotka haluavat rohkeasti kasvattaa kannattavuutta poistamalla toiminnastaan näkymättömiä hidasteita ja parantamalla yrityksen kyvykkyyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Toimiessani muutosjohtajana mm. yritysintegraatioissa tunnistin useat haasteet joita yrityksen ylimmällä johdolla on muutostilanteissa. Totta, rahalla ja konsulteilla päästään pitkälle mutta tuntuuko joskus siltä että konsulttiyritykset tarjoavat samankaltaisia paketteja yrityksesi ongelmaan? Jos vastaus on kyllä ja tiedät, että konsulttien projektit ovat kertaluontoisia. Parhaimillaan johtoa konsultoidaan pitkin vuotta projektin edetessä ja kehittyessä. Kuinka projekteissa kehitettävät toimintamenetelmät voisivat olla pysyvä osa yrityksen toimintaa omien esimiehien vetämänä. Kuinka muutosta johdettaisiin lisäämällä uusia opittuja toimintamalleja yrityksen arkeen?

KOOK ja johtaminen yrityksessä- työpajoista kehitystyökaluja

Yrityksemme haluaa tulla tunnetuksi yhteistyökumppanina, välittäjänä ja luovien alojen hyödyntäjänä. Meillä on aina uusia ideoita ja työkaluja suurille ja pienille yrityksille. Työskentelemme luovien ihmisten / tiimien / toimialojen kanssa. Olemme erityisen kiinnostuneita agentuuritoiminnasta, IPR:stä. Haluamme kasvataa yrityksen mahdollisuuksia markkinoilla sekä luoda luovien alojen ammattilaisille uusia mahdollisuuksia hyödyntää ammattitaitoaan uusissä ympäristöissä. Katsomme yrityksiä johtajan näkökulmasta, näemme luovien palveluiden arvon erottautuvuustekijänä yrityksille. Myymme palveluitamme myös luovien alojen ammattilaisille ja -yrityksille. Me olemme välittäjiä.

Kook Managementin tavoite on auttaa yrityksiä erilaisissa isoissa ja pienissä haasteissa. Tarjoamme yrityksille työpajoja, joissa pystymme kartoittamaan tarkemmin yrityksen tilanteen, ymmärtämään yhdessä liiketoiminnan kulmakivet ja löytämään keskustelun kautta uusia vaihtoehtoja tai kasvattamaan tiimin keskinäistä luottamusta toisiinsa. Käytämme tarpeen mukaan yhteistyökumppaneiden asiakasprojekteissamme mm. luovien alojen ammattilaisia. KOOK ja johtaminen yrityksessä – työpajoissa rakenname kehitystyökaluja johdon ja tiimien tulevaisuuden tueksi.

Pienimmillään tarjoamme yrityksille oman tunnuskappaleen PODCastin ja Videoiden tueksi, teemme sisällöntuotantoa., Liikutamme asiakkaitamme, kehitämme luottamusta ja ilmapiiriä. Järjestämme yrityksen tapahtumiin ohjelmaa/tekijöitä, jotka auttavat yrityksesi onnistumista tapahtumisssa mm. kiertävistä tuote-esittelijöistä iltatilaisuuksien ohjelmaan. Verkostossamme on taitavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme kehittäneet yrityksille palveluita useisiin HR, viestintä ja liiketoiminnan kehitystarpeisiin.

Hyödynnämme palveluissamme laajaa yrityskokemustamme sekä useita luovia työkaluja.

1. Toteutamme henkilöstön tiimien kouluttaminen luottamuksen ja sallivuuden kasvattamiseksi.

2. Yritysten muutostilanteissa, yhdistymisessä ja tiimien sparrauksessa autamme yrityksiä yrityskulttuuria kehittämällä työpajojen, pelillistämisen ja koulutuksien avulla.

3. Työkaluja markkinoilla erottautumisen tueksi mm. johdon työpajoja tai yrityksen tunnuskappale tai ammattinäyttelijöitä sisällöntuotantoon, jne…

4. Liiketoiminnan kehittäminen lisensoinnin avulla kotimaassa tai kansainvälisesti

Palvelemme luovien alojen ammattilaisia sparraamalla kannattavaan liiketoimintaan.

1. Kartoitamme osaamis- ja kehitysalueet, tavoitteet sekä ennakoimme tulevaisuutta

2. Käymme lävitse vanhat asiakaskohdertyhmät ja suunnittelemme  uusien kohderyhmien

3. Teemme viestintäsuunnitelman ja autamme sen toteuttamisessa

4. Toteutamme luovan alan ammattilaisen nimetyille palveluille agenttipalveluita

5. Tarjoamme luovan alan ammattilaisille kokemuksemme, verkostomme ja osaamisemme käyttöön.

6. Kehitämme luovien alojen ammattilaisten yhteistyötä yritysten kanssa

Olemme keränneet työpajaesimerkkejä palveluistamme tänne. Jos olet yrityksen muutoksen johtaja, henkilöstön kehittäjä tai myynnin ja markkinoinin ammattilainen, käy tutustumassa palveluihimme lisää!

Joko tutustuit Luovempi myyntistrategia projektiimme? Luovempi myyntistrategia rakennetaan yritykselle joka haluaa erottua joukosta, kertoa kohderyhmälleen johtavansa keskustelua. Myyntistrategia joka varmasti erottaa yrityksen markkinoilla. Lue lisää.

Kirjoitamme blogissamme ajatuksia KOOK ja johtaminen yrityksessä -teemalla. Johtaminen vaikuttaa kaikkeen, sitä täytyy arvostaa, arvostella, kehittää ja ennen kaikkea oppia. Tutustu kirjoituksiimme ja työkaluihimme täältä.

Kannattaa myös tutustua sitran megatrendi-julkaisuun. Se antaa eväitä tulevaisuuden suunnitteluun ” Sitra , Megatrendit ” https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

Jos luit tänne asti, voit olla myös kiinnostunut Tiimien ja organisaation kehittämisestä sekä tulevaisuuden työelämätaidoista, 21stcenturyworkingskills. Kirjoitimme siitä ja listasimme linkit mistä löytyy hyvää lisätietoa. Pääset kyseiseen blogiin tästä https://www.kookmanagement.fi/tiimityo-ja-organisaation-kehittaminen/

Joko tutustuit KOOKin työkaluihin? Löydät esimerkkejä KOOKin työkaluista muutosjohtamisen tueksi, tiimin vahvistamiseksi, perehdytyksen nopeuttamiseksi tai tiimin/yrityksen arvokeskustelun avuksi tältä sivulta.