Kook rekisteri- ja tietosuojaseloste kertoo tarkasti mihin Kook kerää tietoja nettiliikenteestä yms. sekä mihin niitä käytetään. Lue lisää!

KOOK Management Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto KOOK Management Oy:n ja sen aputoiminimen KOOK Visions, molemmat jatkossa KOOK. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste kertoo yrityksen toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: KOOKin toiminta perustuu asiakkaiden konsultointiin, palvelumuotoiluun ja kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden liiketoimintaa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti( Kook Management Oy:n omalla kustannuksella ) uutisissa, blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.

Uutiskirjeen tilaajallelähetetään tietoa viestintä-alan uutisista, KOOKin tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Myynnillä KOOK rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä KOOKista vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen KOOKista tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Kook rekisteri- ja tietosuojaseloste eli mihin tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään? Alla kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytetään. Tietoja ei jaeta ulkopuolisille. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

KOOKin sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite KOOK Management Oy:n käyttöön. Käytöstä vastaa yrityksen toimiva johto, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain KOOKin asiakkaille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

KOOK Management Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Kookmanagement.fitai Kookvisions.fi-sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

KOOK Management Oy (y-tunnus: 2913931-3)

www.kookmanagement.fi, www.kookvisions.fi ja kook.smugmug.com

Sähköposti: asiakaspalvelu ( at ) kookmanagement.fi

Rekisterin nimi

KOOKin sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on KOOK Management Oy:n asiakkaan ja Kook Management Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Kook Management Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista materiaalia Kookista ja samalla Kookin ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut Kookin tuotteita tai palveluita.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Kookin sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Kookin käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sivustolla kävijät, jos kävijä on kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi markkinointijärjestelmä kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Kookin palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita palveleviksi. Kook voi kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin yritys ei tee turhaa markkinointia tai säilytä asiakkaiden sähköposteja turhaan.

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kook Management Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Kook Management Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Kookin toimitusjohtajalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kook Management Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Kook Management Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Kook Management Oy:n osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan asiakaspalveluumme, ks. yhteystiedot yllä.