Kook-registret och sekretesspolicyn förklarar exakt var Kook samlar in information om onlinetrafik etc. och vad den används till. Läs mer!

KOOK Management Oy: s register- och sekretesspolicy

Sammanfattning av KOOK Management Oy och dess dotterbolag KOOK Visions, båda nedan kallade KOOK. Detta register och sekretesspolicy beskriver företagets aktiviteter relaterade till insamling av personuppgifter: KOOKs verksamhet baseras på kundrådgivning, tjänstedesign och utbildning mot en avgift och utan kostnad. Målet är att utveckla kundernas affärer med innovativa produkter och tjänster. Användbar information tillhandahålls gratis (På Kook Management Oy: s egen bekostnad) i nyheter, blogg, gratis video- eller liveutbildningar (webinarier), ljudinspelningar och pdf-filer, webbplats, sociala medier och e-post.

För nyhetsbrevsabonnenten skicka information om kommunikationsnyheter, KOOK-produkter och tjänster och relaterad utbildning. Betald och gratis. Personlig information avslöjas aldrig för utomstående. Syftet är att hålla förhållandet mellan användningsinformation och försäljning på 80/20, dvs. 80% av gratis verktygsinformation och 20% av försäljningen av betalda produkter och tjänster. Genom försäljningen kommer KOOK att finansiera sin verksamhet. Ingen tvingas ta emot meddelanden från KOOK, men marknadsföring skickas bara till nyhetsbrevssituationer som när som helst enkelt kan avregistrera sig från länken längst ner i varje meddelande från KOOK. Avbokningen träder i kraft omedelbart. Informationen om utloggningarna raderas från registret.

Kook Register och sekretesspolicy, dvs var samlas informationen in och vad används den till? Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vilken information jag samlar in och vad som används. Information delas inte med utomstående. Kundinformation kan också nås av webbplatsadministratören, som regelbundet kontrollerar webbplatsens funktionalitet och hjälper till med problemen.

Register- och sekretesspolicy

Registerbeskrivningen är i enlighet med avsnitt 10 och 24 i personuppgiftslagen (523/1999).

När du loggar in på KOOKs e-postlista skickas e-postadressen till KOOK Management Oy. Användningen är företagsledningens ansvar, som lovar att använda e-postadresser endast för att dela användbar information med KOOK-kunder.

Sekretess och dataskydd

KOOK Management Oy: s kundinformation är konfidentiell och kommer under inga omständigheter att lämnas ut till tredje part.

Kookmanagement.fi eller Kookvisions.fi lagrar inte konsumentens bankkontaktinformation eller kreditkortsinformation.

Registrator

KOOK Management Oy (affärs-ID: 2913931-3)

www.kookmanagement.fi , www.kookvisions.fi och kook.smugmug.com

E-post: kundtjänst kookmanagement.fi

Registrets namn

KOOKs e-postregister, ett register baserat på kundrelationer och andra affärsförbindelser

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Den primära grunden för personuppgifter är kundförhållandet mellan KOOK Management Oy: s kund och Kook Management Oy, kundens samtycke, uppdraget från kunden eller annan väsentlig anslutning.

Personlig information kan behandlas i syfte att hantera, implementera, utveckla och övervaka kundrelationer, kundtjänst och relaterad kommunikation och marknadsföring.

Vid behandling av kunders personuppgifter följer Kook Management Oy personuppgiftslagen, integritetsskyddslagen, datasäkerhet och annan lagstiftning relaterad till dataskydd och god praxis för databehandling.

Syftet med registret

Syftet med registret är att informera medlemmarna i listan över användbara frågor, att upprätthålla medlemsregistret. Registret används också för kundundersökningar och information, operativ utveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen. Under inga omständigheter kommer informationen i registret att lämnas ut till tredje part. Registreringen av personuppgifter eller företagsuppgifter härrör från en lagstadgad skyldighet att registrera sig.

Grupper av registranter

(a) Personen har prenumererat på gratis material om Kook och samtidigt på Kooks gratis nyhetsbrev, eller

b) Personen har köpt Kooks produkter eller tjänster.

Informationen i registret

Personregistret innehåller följande information:

a) Förnamn, e-postadress, IP-adress

b) Förnamn, efternamn, företag, e-postadress, faktureringsadress

Kooks webbplats använder cookies, som det gör på nästan alla webbplatser: Google Analytics samlar in besökarinformation som IP-adress, webbplatsbesök (men ger bara statistisk information till Kook) och en Facebook-pixel identifierar besökare till webbplatsen om besökaren är inloggad på Facebook. Dessutom samlar marknadsföringssystemet information i din profilinformation om vilka sidor du har besökt, vilka e-postmeddelanden du har klickat på och vilka meddelanden du har öppnat. Jag använder den här informationen för att hjälpa mig att utveckla Kooks tjänster för att bättre tillgodose våra kunders behov. Kook kan rikta marknadsföring direkt till rätt personer på Facebook. På detta sätt gör företaget inte onödig marknadsföring eller lagrar kundens e-post i onödan.

Informationskällor

Registrerad av dig själv och händelser relaterade till den registrerade kundens kundtjänst, användning av tjänster, kommunikation och transaktioner.

Offentliggörande av information

Informationen kommer inte att vidarebefordras till andra företag för marknadsföring. Vi använder elektroniska tjänster för lagring och behandling av data, som kräver överföring av data inom eller utanför EU och EES. Vi har avtal för att säkerställa att alla tjänsteleverantörer vi använder följer tillämpligt dataskydd och personliga lagar.

Datalagring

Uppgifterna kommer bara att sparas så länge det är lämpligt och inga personuppgifter kommer att sparas längre än nödvändigt eller tills abonnenten på nyhetsbrevet säger upp sitt abonnemang. Kunden kan också begära att hans data raderas.

Registrets säkerhet

Registret kommer inte att avslöjas för tredje part. Rätten att använda registret kräver användarrättigheterna för Kook Management Oy: s interna nätverk. Registret finns på en lösenordsskyddad server.

Kook Management Oy har utarbetat dataskyddsprinciper enligt vilka de följer god praxis för skydd av personuppgifter.

Manuellt material: Uppgifterna lagras i den låsta kontorslokalen hos styrenheten. Elektroniskt material: Endast de anställda hos registratorn som behöver information under sitt arbete har tillgång till registret. Användare identifieras med ett användarnamn och lösenord.

Rätt till inspektion

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i kundregistret. Inspektionsförfrågningar riktas till Kooks VD, kontaktinformation ovan.

Rätt att kräva rättelse av information

Kook Management Oy korrigerar, raderar eller kompletterar personlig information i sitt kundregister som är felaktig, onödig, ofullständig eller inaktuell i syfte att behandla på eget initiativ eller på begäran av en registrerad kund. Kunden kan göra en eventuell reparationsbegäran skriftligen genom att skicka en handtecknad individuell reparationsbegäran till kontaktpersonen i Kook Management Oy: s kundregister på adressen Kook Management Oy. Begäran om datakorrigering riktas till vår kundtjänst, se kontaktinformation ovan.