KOOK och ledning till stöd för företagare och företagsledning - Vi föreställer oss innovativa företag.

Hej, jag är Arto, grundare av KOOK Management,

Särskild faktor, SCA, hållbar konkurrensfördel, många termer som man talar mycket om. Hållbar konkurrensfördel är nyckeln till internationell konkurrens. Överraskande ofta utvecklas företag med traditionella gamla metoder. När marknader och företag förändras är företagslednings- och utvecklingsverktyg också viktiga att innovera. Om företagets strategiska mål är t.ex. För att vara ledande inom sitt område måste företagets tjänster utvecklas ständigt. Företagets tjänster kan också utveckla marknaden i den riktning som företaget önskar.

När utvecklingsprojekt innehåller ett kreativt sektorperspektiv som ett verktyg för att stärka företagets konkurrenskraft kan något nytt och hållbart utvecklas med företagen för att utveckla företaget. Förändringar sker ständigt utanför företaget på marknaden. Förändringar i marknadsindex återspeglas också i kundernas verksamhet och orsakar förändringar i försäljning och marknadsföring, liksom i personal, ledning och välbefinnande. Vi använder flera konsultations- och kreativa metoder i våra workshops. Vi erbjuder också våra kunder ett brett perspektiv i workshops för att tydliggöra konkurrensfördelarna och även hitta nya målgrupper.

Varför KOOK Management?

Termen KOOK kommer från engelska. Följande översättningar av termen finns på Google och bland engelska som modersmål.
”en person vars idéer eller handlingar är avvikande, fantastiska eller djärvt galen”
”en person vars tankar eller handlingar är mycket olika eller olika”
”en person vars tankar eller handlingar är lite konstiga eller dumma”

Det är sant där vi berättar om våra principer. Om vi inte befinner oss i vårt område av obehag försöker vi inte tillräckligt. På KOOK tror vi att nyckeln till framgångsrik förändring ligger i kundföretaget i förändringssituationer. Företagets interna och externa utveckling står varje år på ledningsgruppens agenda. Görs saker i ditt företag på samma sätt varje år? Många företag upprepar samma utvecklingsdagar, strategiverkstäder, TYKY-dagar från år till år. Utvecklar de ditt företag tillräckligt i önskad riktning med önskad hastighet?

Vi tror att företagare och ledningsgruppen delar samma idé om utbildning. Personal och kunder ska alltid utbildas. Kreditkunder som är bekanta med driftsmodeller, personal och företagskultur kan ge ett nytt perspektiv på kundens utmaningar eller företaget, tillsammans med resten av företagets personal, ledningen med rätt verktyg. I våra kockverkstäder använder vi också konsult – konstnärsseminarier. Det är en kraftfull kombination.

Förändring, hur kan ett företag reagera snabbare på det? Jag har under många år haft olika ledande befattningar, har varit involverad i styrelserna för företag i styrande organ i de kreativa branscherna och fackföreningarna inom kultursektorn. Många av mina kollegor och bekanta är bekanta med de gamla ledarskapsmantraerna, men få vågar ifrågasätta de lärdomar vi har lärt oss i arbetslivet och på skolbänken. Ja, jag har varit en förespråkare och främjare av traditionell förvaltningskultur. I arbetslivet behöver vi fler och fler arbetstagare som tar mer till arbetsgemenskapen än deras utbildningstitlar. Det är värt att investera i välbefinnande, mod och kreativitet. Det gör det också lättare att hantera. Jag fann att företag inte använder tillräckligt kreativa proffs, deras förmåga att snabbt ta sig an utmaningen och ge en lösning på konsten med olika metoder för företag. Känner du ett företag som använder kreativa proffs? Ja, det finns tyvärr få av dem.

KOOK och företagsledning – Verktyg för förändringschef och personalchef

Jag är de senaste fem åren närmare bekanta med möjligheterna för företag i den kreativa branschen. I Finland är användningen av professionella konstnärer fortfarande mycket liten, medan andra i Europa används konstnärer mer omfattande som en del av t.ex. Inom personalledning, utveckling av företagskultur, marknadsföring och försäljningsträning. Det finns många möjligheter att använda de kreativa branscherna. KOOK och ledning i företaget kombinerar i våra kunders projekt, utmaningar och framför allt i utvecklingen av framtida arbetslivskunskaper.

Våra mäklar- och konsulttjänster hjälper företag som djärvt vill öka lönsamheten genom att avlägsna osynliga avmattningar och förbättra företagets kapacitet på en snabbt föränderlig marknad.

När jag var chef för förändring, t.ex. i företagsintegrationer identifierade jag flera utmaningar som företagets högsta ledning står inför i förändringssituationer. Det är sant att pengar och konsulter går långt, men känner du ibland att konsultföretag erbjuder liknande paket som ditt affärsproblem? Om svaret är ja och du vet att konsultprojekt är enstaka. I bästa fall konsulteras ledningen under hela året när projektet utvecklas och utvecklas. Hur de verksamhetsmetoder som utvecklats i projekt kan vara en permanent del av företagets verksamhet, leds av dess egna handledare. Hur skulle förändringar kunna hanteras genom att lägga till nya inlärda driftsmodeller i företagets vardag?

KOOK och hantering av utvecklingsverktyg för företagsverkstäder

Vårt företag vill vara känt som en partner, mellanhand och användare av kreativa industrier. Vi har alltid nya idéer och verktyg för stora och små företag. Vi arbetar med kreativa människor / team / branscher. Vi är särskilt intresserade av byråaktiviteter, IPR. Vi vill öka företagets möjligheter på marknaden och skapa nya möjligheter för kreativa proffs att utnyttja sina yrkeskunskaper i nya miljöer. Vi tittar på företag ur en chefs perspektiv, vi ser värdet av kreativa tjänster som en differentierare för företag. Vi säljer också våra tjänster till yrkesverksamma och företag i de kreativa branscherna. Vi är medlare.

Kook Managements mål är att hjälpa företag med en mängd stora och små utmaningar. Vi erbjuder företagsseminarier där vi kan kartlägga företagets situation mer detaljerat, förstå hörnstenarna i verksamheten tillsammans och hitta nya alternativ genom diskussion eller öka teamets ömsesidiga förtroende. Vid behov använder vi t.ex. kreativa proffs. KOOK och ledning i företaget – i workshops bygger vi utvecklingsverktyg för att stödja framtiden för ledning och team.

I det minsta erbjuder vi företag ett eget märke för att stödja PODCast och Videos, vi gör innehållsproduktion., Vi flyttar våra kunder, vi utvecklar förtroende och atmosfär. Vi organiserar ett program / faktorer för företagets evenemang som hjälper ditt företags framgång i evenemangen, t.ex. från roterande produktpresentanter till kvällsprogrammet. Vårt nätverk har skickliga partners som vi har utvecklat tjänster för företag för flera HR-, kommunikations- och affärsutvecklingsbehov.

Vi använder vår omfattande affärserfarenhet och flera kreativa verktyg i våra tjänster.

1. Vi genomför utbildning av personallag för att öka förtroendet och toleransen.

2. I situationer med företagsförändringar, sammanslagningar och teamsparring hjälper vi företag genom att utveckla en företagskultur genom workshops, spel och utbildning.

3. Verktyg för att stödja marknadsdifferentiering t.ex. managementworkshops eller företagslogotyp eller professionella aktörer inom innehållsproduktion osv …

4. Affärsutveckling genom licensiering nationellt eller internationellt

Vi betjänar yrkesverksamma inom de kreativa branscherna genom att spara i lönsamma affärer.

1. Vi kartlägger kompetens- och utvecklingsområden, mål och räknar med framtiden

2. Vi går igenom de gamla kundmålgrupperna och planerar nya målgrupper

3. Vi skapar en kommunikationsplan och hjälper till att genomföra den

4. Vi tillhandahåller agenttjänster för tjänster som utsetts av en kreativ professionell

5. Vi erbjuder kreativa proffs tillgång till vår erfarenhet, nätverk och expertis.

6. Vi utvecklar samarbete mellan kreativa proffs och företag

Vi har samlat workshopexempel på våra tjänster här. Om du är förändringschef för företaget, personalutvecklare eller sälj- och marknadsföringspersonal, besök våra tjänster för mer!

Antingen fick du lära känna vårt mer kreativa försäljningsstrategiprojekt? En mer kreativ försäljningsstrategi byggs för ett företag som vill sticka ut från mängden och ber sin målgrupp att leda diskussionen. En försäljningsstrategi som säkert kommer att skilja ett företag på marknaden. Läs mer.

I vår blogg skriver vi idéer om temat KOOK and Leadership in a Company. Ledarskap påverkar allt, det måste värderas, kritiseras, utvecklas och framför allt läras. Kolla in våra skrifter och verktyg härifrån.

Du bör också kolla in Sitras megatrendpublikation. Det ger fenor för framtida planering ”Sitra, Megatrends” https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/

Om du läser så långt kanske du också är intresserad av team- och organisationsutveckling och framtida arbetslivsfärdigheter, 21stcenturyworking skills. Vi skrev om det och listade länkarna där du kan hitta mer information. Du kan komma åt den bloggen här https://www.kookmanagement.fi/tienesso-ja-organisaation-kehittaminen/

Bekanta dig med KOOK-verktygen? Du hittar exempel på KOOK-verktyg för att stödja förändringshantering, stärka teamet, påskynda orienteringen eller hjälpa teamet / företagets värdediskussion. från den här sidan.