Luova myyntistrategia nopeuttaa yrityksen myynnin kasvattamista ja kehittämistä

Luova myyntistrategia rakennetaan yritykselle, joka haluaa erottua joukosta; kertoa kohderyhmälleen johtavansa keskustelua. Myyntistrategia, joka varmasti herättää huomiota markkinoilla. Nykytilanne: Viimeiset 5 vuotta on Suomessa tehty useita hankkeita luovien alojen ja taiteilijoiden kanssa. Näissä rakennetaan, kehitetään ja selvitetään miten taiteilijat ja muut luovien alojen toimijat voisivat rakentaa uutta kassavirtaa nykyisen toimeentulonsa rinnalle. Suomessa on myös toteutettu useita palvelumuotoilu- ja tuotteistuskursseja ja hankkeita, joissa on kehitelty uusia palveluita yritysten ja yhteisöjen käyttöön, erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Samalla on huomattu, että yrityksille myyminen ei tapahdu itsestään; yritykset eivät ymmärrä miten luovien alojen palveluita voitaisiin hyödyntää.

Muuttuneessa markkinatilanteessa tarvitaan päivitystä myös myyntiin – Luova myyntistrategia

Suomessa tarvitaan vahvempaa välittäjärakennetta taiteilijoiden ja yritysten väliin. On havaittu, että yrityksissä toimivat päättäjät eivät osaa hyödyntää luovien alojen palveluita yrityksen kehittämisessä, eikä tätä aihealuetta kouluteta oppilaitoksissa tai yliopistoissa riittävästi. Luovien alojen palveluita on tuotteistettu runsaasti mm. Sote -sektorille. KOOK haluaa kehittää luovia myyntistrategiapalveluita yritysten myynnin kasvattamiseksi. Muuttuneessa markkinatilanteessa vuonna 2020 tarvitaan entistä enemmän luovuutta suomalaisten yritysten myynnin kasvattamiseksi niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin markkinoilla.

Miksi yritysten myyntiä kannattaa kehittää luovien alojen palveluiden avulla

Suomen parhaat työpaikat –yritykset osaavat hyödyntää ammattitaiteilijoiden tuotteistamia palveluita. Nämä yritykset ymmärtävät luovien alojen vaikuttavuuden yritysten myynnin ja kannattavuuden kehittämisessä, sekä kansainvälisessä kilpailussa pärjäämisessä. Luovien alojen ja ammattitaiteilijoiden avulla yritys pystyy löytämään oman erottautumistekijänsä nopeammin. Suomessa kuitenkin harva yrityspäättäjä ymmärtää, miten yrityksen myyntiä voidaan kehittää luovien alojen palveluiden, menetelmien ja työvälineiden avulla.

Tarvitaan selkeä konsepti, jotta Suomen merkittävimmät yritykset oppivat hyödyntämään luovien alojen palveluita tulevaisuudessa paremmin. KOOK haluaa olla mukana rakentamassa ja kehittämässä myyntiä yrityksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa välittäjäliiketoiminnan kasvattamista, yhteistyötä alan toimijoiden kesken ja luovien alojen palveluiden saatavuuden parantamista. Yrityspäättäjien ymmärrys uusista työvälineistä lisää kysyntää, joka lisää tarjontaa ja tarjonta lisää kysyntää. Konseptisuunnittelun avulla löydetään työtavat, joilla kasvatetaan yritysten tietoisuutta luovien alojen ammattilaisten palveluista myynnin kehittämiseksi.

KOOK auttaa yrityksiä kehittämään tiiminsä kyvykkyyttä muuttuneessa markkinassa luovien menetelmien avulla.

Arto Kunnola-2020- Luova myyntistrategia ja myyntikonsepti

Minkälainen projekti tarvitaan, jotta yrityksissä herätään tähän mahdollisuuteen?

Tarvitaan seuraavia tietoja:

  1. Paras keino ymmärtää yritysten tietotaito luovien palveluiden tuottajien hyödyntämisessä yrityksen myynnin kehittämisessä
  2. Kuinka löydetään vastaukset yritysten hidasteisiin luovien alojen palveluiden käyttämisessä yrityksen myynnin kehittämisessä
  3. Kuinka yrityksiä voidaan kouluttaa nopeammin hyödyntämään luovien alojen potentiaali
  4. Miten löydetään tehokkaimmat koulutusväylät yritysten päättäjien kouluttamiseksi.
  5. Miten voitaisiin kehittää välittäjien yhteistyötä yrityskohderyhmän myynnin kasvattamiseksi
  6. Havaintojen ja oppien perusteella suunnitellaan konsepti yrityspäättäjien kouluttamiseksi luovien alojen mahdollisuuksiin yrityksen myynnin kasvattamiseksi.

Miksi yritysten osaamista myynnissä kannattaa lisätä juuri nyt?

KOOK on kerännyt aineistoa viimeiset 3 vuotta luovien alojen toimijoiden kanssa tehdyistä projekteista (mm. HVVT, IRM-Tool, Taike Too-verkosto, AGMA) sekä seurannut yrityksissä tapahtuvaa kehitystä Tulevaisuuden työelämätaidot -kehitystarpeiden kautta. Suomesta löytyy kiitettävä määrä tutkimusrapotteja, yhteisöjen julkaisuja sekä OKM:n ja Sitran materiaalia luovien alojen merkityksestä yritysten kehittämisessä. Taustatietoa on siis paljon.

Markkinoilla on paljon myynnin koulutusta, mutta valmiita luovien alojen palveluita yritysten myynnin kehittämiseksi ei juurikaan ole. Kyvykkyyttä palvelun tuottajissa löytyy, mutta yritysten osaaminen palveluiden hyödyntämisessä on heikkoa. Samaan aikaan yritykset investoivat paljon myynnin kouluttamiseen perinteisin keinoin. Nykyisessä markkinatilanteessa tarvitaan luovien alojen osaamista myös myynnin kehittämisessä.

Näistä lähtökohdista KOOK yhdessä verkostonsa kanssa haluaa selvittää yritysjohdon osaamista, tarpeita, ajatuksia ja käytäntöjä. Yhteistyökumppanimme AVEK mahdollisti tämän luovan projektin. Samalla tarvitaan luovien alojen ammattilaisten ajatuksia yritysten kanssa työskentelystä, kokemuksista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Olisiko yrityksesi osa tätä verkostoa?

Luova myyntistrategia = Parantunut asiakaskokemus (CX)

Kyllä, KOOK haluaa kehittää yritysten myyntiä luovien palveluiden avulla. Myyntistrategia vahvistuu entisestään, kun hyödynnetään työpajoissa uusia työkaluja. Ota yhteyttä jos tarvitset lisätietoja aiheesta!

Joko vastasit myynnin kouluttamiseen liittyvään lyhyeen kyselyymme? Vastaamalla siihen saat tulevan myynnin kehitysprojektimme loppuyhteenvedon käyttöösi!

Luova myyntistrategia – mitä opimme?

Kuinka kehitetään luovempi myyntikonsepti yritykselle ja minkälaisia haasteita löysimme? Lue lisää havainnoistamme yrityksiltä, luovan alan palveluiden tuottajilta ja lataa yhteenvetoraporttimme.

Yhteistyössä:

Luova myyntistrategia konseptin toteutettiin AVEK konseptirahoituksen avulla