Luovuus Työelämän uudistajana webinaari taidepohjaisten menetelmien käytöstä PK-yritysten kehittämisessä ja uudistumisessa 2021

8 havaintoa työelämän uudistumisen työkaluista – yli 100 yrityksen vastaus kyselytutkimukseen taidepohjaisista menetelmistä

Syksyllä 2021 tehtiin suomalaisille PK-sektorin yrityksille Suomen laajin kysely taidepohjaisten menetelmien käyttämisestä yrityksen ja työelämän uudistumisessa. Kyselyn toteutti tiimi yritysjohdon konsultteja ja taidepohjaisten menetelmien asiantuntijoita. Kyselyn mahdollisti yhteistyö Taiteen edistämiskeskuksen ( Taike ) kanssa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 70% liikevaihto oli yli 10M€ ja vastauksia saatiin ympäri Suomea. Kyselyyn vastanneista yli 71% kuului yrityksen ylimpään johtoon ja yrityksistä 56% työllisti yli 50 henkilöä.

Luouvuus Työelämän uudistumisessa webinaarin agenda

Kyselytutkimuksen tavoite:

Tavoitteena oli selvittää, tunnetaanko taidelähtöisiä kehittämismenetelmiä yrityksissä, ja kuinka näitä kehittämismenetelmiä käytetään suomalaisissa pk-yrityksissä.

Kyselytutkimuksen havaintoja:

1. PK -yrityksistä 27% etsii uusia yrityksen kehittämismenetelmiä
Kyselyyn vastanneista yli 100 yrityksestä 27% etsii uusia kehittämismenetelmiä. Vastanneiden mielestä nykyiset kehittämismenetelmät eivät ole riittäviä yrityksen kehittämisessä ja uudistamisessa.

2. Yritykset, jotka eivät koe nykyisten menetelmien riittävän kehittämiseen: Noin 78% ei tunne taidepohjaisia kehittämismenetelmiä.

3. Vastanneista 24% oli käyttänyt taidepohjaisia menetelmiä. Näistä taidepohjaisia menetelmiä käyttäneistä yhteensä 32% kuului teolllisuustoimialaan ja rakennusalaan.

4. Käytetyistä taidepohjaisista menetelmistä tunnetuimpia olivat valokuvaan, elokuvaan, videoon ja kuvataiteeseen pohjautuvat menetelmät

5. Vastanneista yrityksistä suurin osa piti todennäköisimpänä taidepohjaisten menetelmien käyttökohteinä myynnin ja markkinoinnin kehittämisen, yrityksen arvojen luomisen, henkilöstön kehittämisen sekä asiakaskokemuksen kehittämisen.

6. Syyt, miksi taidepohjaisia menetelmiä ei käytetä enemmän: Yritykset ( 33% ) kertoivat, etteivät tiedä mistä hakea/ostaa palveluita ja 30% kertoi niiden olevan liian erkoisia vastatakseen toimialan haasteisiin.

7. Työelämätaidoista tärkeimmiksi nousivat asiakaslähtöisyys, yhteistyötaidot ja ongelmanratkaisutaidot: Vastaajista 33,7% kertoi, että taidepohjaisilla menetelmillä näitä asioita voidaan kehittää. Vastaajista 62% ei osannut kertoa kantaansa.

8. Taidepohjaisilla menetelmillä voidaan kehittää käsiteltyjä yritysten haasteita usein perinteisiä menetelmiä nopeammin ja vaikuttavammin.

Taidepohjaiset kehittämisemenetelmät yrityksen ja työelämän kehittämisessä  ja uudistamisessa. Too-Tiimin webinaarissa luovuus työelämän uudistumisessa jossa mukana Kook Management, Artsense, art annanolli, tupu creative, neemo method, katriina haikala, talking drum.
Ylläolevasta kuvasta näkyy yritysten vastaus kysymykseen, minkätyyppiseen kehittämistyöhön yritys voisi käyttää taidepohjaisia menetelmiä.

Tulevaisuuden työelämän taidot

Kyselytutkimuksessa työelämätaidoista tärkeimmiksi nousivat asiakaslähtöisyys, yhteistyötaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Kysymys.: Voisiko taidepohjaisia menetelmiä käyttää näiden teemojen kehittämiseen yrityksessä?

Yritysten vastaus:

Kyllä 33,7%
Ei 4,1%
En osaa sanoa 62,2%.

Vastaus kertoo taidepohjaisten menetelmien tuntemattomuudesta vastaajien keskuudessa. Tässä on mahdollisuus monelle toimijalle mm. oman osaamisen kehittämisessä, taidepohjaisteen menetelmien palvelun tuottajan tunnettuvuuden kasvattamisessa, oppilaitoksen opetussuunnitelman muokkaamisessa ( taidepohjaisten menettelmien käyttäminen yrityksissä), jne

Tänään elämme VUCA maailmassa jossa yritykset tarvitsevat yhä enemmän resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. VUCA aiheuttaa työelämässä muutoksia sekä yrityksen henkilöstöle jatkuvan oppimisen tarpeen sekä yrityksen henkilöstöpäällikölle jatkuvan kehittämistarpeen.

Kyselytutkimuksen yhteenvedossa korostuvat työelämän taidot ja myynnin tärkeys

Kyselytutkimuksen vastausten yhteenvedon toteutti Probookersin Kari Voutila webinaarissa ” Luovuus työelämän uudistumisessa ” 3.11.2021. Servitium toimi kyselytutkimuiksessa Probookersin yhteistyökumppanina.

Yhteenveto:

• Lähes kolmannes ei ole tyytyväinen perinteisiin kehittämismenetelmiin – tietoa taidelähtöisistä menetelmistä ei ole (27% / 78%)

• Taidelähtöisillä menetelmillä erittäin hyvä maine (0% tyytymättömiä) niiden joukossa, jotka ne tuntevat

• Osalla vastaajista pelko/epävarmuus taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan

• 62 % työelämätaitoja tärkeinä pitävistä vastaajista ei osannut sanoa, voisivatko käyttää taidelähtöisiä menetelmiä näiden taitojen kehittämiseen yrityksessä

• Tiedottamista, markkinointia ja MYYNTIÄ tulee lisätä, jotta yritykset pystyvät Suomessa hyödyntämään taidepohjaisia menetelmiä yrityksen kehittämisessä ja uudistumisessa

• Markkinointi, myynti, asiakkuudet nousevat esiin kehittämiskohteina – miten taidelähtöiset menetelmät voisivat vastata tähän?

• Yli kolmannes vastaajista käyttää yli 50.000 euroa vuodessa ulkopuolisiinasiantuntijapalveluihin – ostovoimaa on

• Kolmannes vastaajista halusi lisätietoa taidelähtöisistä menetelmistä – kysyntää on

Kyselytutkimuksen toteuttaneeseen Too-tiimiin kuuluu Art Annanolli ( Tero Annanolli ), Artsense ( Niina Nurminen ), Katriina Haikala, Kook Management ( Arto Kunnola ), Neemo Method ( Nanna Hänninen ), New Beat ( Heini Merkkiniemi ), Talking Drum ( Aakusti Oksanen ja Mariann Nagatsu), Tupu Creative ( Tuomas Tirkkonen ). Too-tiimi on pieni otos Too-Ryhmästä, jossa yli 1000 suomalaista taidepohjaisten menetelmien asiantuntijaa ja erikoisosaajaa kehittää taidepohjaisten menetelmien palveluita Too-näkökulmasta ( Taiteilijat Osana Organisaatiota ).

Pääset lukemaan aiheesta lisää Taiken uutisesta – Suuri osa yrityksistä ei tunne taidepohjaisia kehittämismenetelmiä

Pääset katsomaan webinaarin tallenteen tästä ” Luovuus työelämän uudistumisessa ” joka järjestettiin 3.11.2021

Työelämän uudistumisen uudet työkalut. Webinaari taidepohjaisten menetelmien hyödyntämisestä työelämän uudistumisessa yrityksissä.

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com