Muutosjohtaminen - Muutoksien nopeuttaminen yrityksissä - Copyright 2020 Kook Management - All Rights Reserved

Muutosjohtaminen yrityksissä ja muutoksien nopeuttaminen

Itseni muutosjohtaminen ja muutoksien nopeuttaminen

Oletko koskaan miettinyt kuinka helposti opit uusia asioita? Miksi jotkut meistä oppivat nopeammin kuin toiset? Itsensä muutosjohtaminen on usein helpompaa kuin tiimin tai yrityksen mutta muutosjoihtaminen tarvitsee työkaluja onnistuakseen. Tunnistamalla oppimisen tarve, kartoittamalla nykyinen tilanne ja hyödyntämällä tekijöiden kokemus ja asenne, voidaan oppimista nopeuttaa merkittävästi. Muutosjohtamisen perusteet ovat yksinkertaisia mutta silti haastavia toteuttaa omassa tekemisessä ja yrityksien organisaatioissa.

Kuinka uuden oppimiseen voi valmistautua – kuvaus vesiurheilun kautta

Sain vieraaksi 2 nuorta miestä Lontoosta. Olemme tutustuneet viikon aikana Turun alueen saaristoon, veneilyyn, suomalaiseen ruokaan jne. Nuorille miehille monia uusia asioita ja kokemuksia.

Kavereita yhdistää moni asia. He ovat tunteneet toisensa useita vuosia, yläkoulusta asti. Toinen on yrittäjä ja toinen palkatyössä. Vanhoja kavereita molemmat käynnistämässä omaa itsenäistä elämäänsä.

Kävimme eilen kokeilemassa nuorille miehille aivan uutta urheilulajia. Kumpikaan ei ole aktiivinen urheilija, kummallakaan ei ole kokemuksia hiihdosta, laskettelusta, eli mistään, jossa on sukset jalassa. ” Englannissa sataa vain vettä ” – vanha sanonta.  Olen tutustuttanut useita kavereita vesihiihtoon. Monella heistä on hyvä peruskunto, jonkinlaista hiihtokokemusta. Lontoon kaveruksilla tietyt lähtökohdat olivat heikot mutta heillä oli loistava asenne.  Halu koittaa uutta urheilumuotoa oli hyvä.

Ensimmäinen asia joka tehtiin, varmistettiin että molemmilla oli fysiikka kunnossa, Tarkistettiin oliko joitain alueita, joita pitäisi varoa. Paljastui, että toisella oli heikot polvet mutta hän kertoi vahvistaneensa polvien lihaksia viime kuukausina. Nuorilla oli siis perusfysiikka kunnossa, vaikka molemmat olivatkin myös hyvän ruuan ja juomat ystäviä. 

Peruskartoitusta jatkettiin. Kerroin perusteoriaa vesihiihdon asennoista, liikkeistä, voimatekijöistä ja tekniikasta. Testasimme, että molemmat pääsevät aloitusasentoon vedessä. Kyllä, sen verran herkkuja oli nautittu, että lähtöasennon ottaminen saattoi olla haasteellista.

Perusteet olivat kunnossa ja oli aika siirtyä tositoimiin. Mukaan uimahousut, pelastusliivit ja avoin asenne. Lähdimme veneellä kohti Lemunaukkoa. Matkalla näytin, kuinka vetoköydet asennetaan, kuinka suksien side kiinnitetään ja kuinka kommunikoidaan, kun sanallinen viestintä ei vesillä joskus toimi. Kertasimme tärkeät turvalisuusasiat vielä kerran.

Muutosjohtaminen vaatii tiimiltä monia kykyjä. Kapulasta kiinni pitäminen on yksi niistä.Pääsimme veneellä hyvää rauhalliseen poukamaan, jossa harjoittelimme vedessä suksien jalkaan kiinnitystä, niiden kanssa uimista, tasapainoa. Seuraavaksi harjoittelimme köyden päässä roikkumista ryömintävauhdissa. Kaikki sujui hyvin, perusteet olivat kunnossa. Vielä 20 minuutin harjoittelun jälkeen nuorilla miehillä oli vielä intoa yrittää pintaan nousua. 

Kokemattomalle uusia laji on aina haaste. Uusien urheilulajien avulla löytyy myös kehosta ”uusia” lihaksia. Vesihiihdossa harjoittamattomat käsilihakset väsyvät nopeasti ja saattavat vaikuttaa jopa hiihtomotivaatioon. 

” Kun ote irtoaa kapulasta, liike loppuu nopeasti. ”

Oli tärkeän hetken aika. Harjoittelusta käytäntöön. Lähtöasento on vesihiihdossa tärkeä, jotta suksien kanssa pääsee mahdollisimman nopeasti veden pintaan. Tähän vaikuttaa moni seikka kuten veneen lähtönopeus, hiihtäjän lähtöasento, vetokapulan ote, tasapaino. Vesisuksien pohjan rasvaamisella ei ole suurtakaan merkitystä. Oleellista on myös se, että suksien lähtösuunta on sama kuin hiihtäjän menosuunta. Suksien hallinta uudessa ympäristössä, vedessä, on aluksi haastavaa. Harjoittelemalla opitaan uusia asioita nopeasti. 

Uusien asioiden opettelu vaatii harjoittelua, toistoja sekä tiimin tukea

Hyvin tehty perustyö auttaa uuden oppimisessa

Olimme hyvin pitkällä uuteen urheilulajiin tutustumisessa. Kaikki perustyö alkukartoituksesta, haasteiden tunnistamisesta, teorian opiskelusta ja oikean tekemisen harjoitteluun on kannattanut. Ne antavat eväitä parhaaseen onnistumiseen. Päästiin hetkeen, jossa ensimmäinen nousuyritys vedestä tulisi vihdoin koettua. Harjoittelussa oli myös kiinnitetty huomiota vesihiihtokapulasta kiinnipitämiseen. Se on ratkaisevaa. Kun ote irtoaa kapulasta, liike loppuu nopeasti. Niille, jotka eivät ole koskaan saaneet mahdollisuutta kokeilla vesihiihtoa, vedestä lähtö tapahtuu sekunnissa kun vene lähtee maksiminopeudella liikkeelle. Ensimmäistä kertaa vesihiihtämässä. Kokemusta  voidaan verrata laskettelun ensimmäiseen kertaan. Uudessa ympäristössä välineellä, jonka hallinta on, mitä se on, haastavaa. 

Hiihtäminen on fyysisesti raskasta, varsinkin lähtötilanne, jos suksilla ei aivan heti pääse veden pinnalle. Virheiden kautta opitaan helposti. Pintaan nouseminen kannattaa opetella ian, sillä suksilla vedessä kyntäminen väsyttää jalkalihaksia hyvin nopeasti. Veden pinnalla hiihtäminen on helppoa.

Pääsimme testaamaan nuorten miesten kanssa pintaan pääsyä moneen kertaan. Vaikka kaatumisten yhteydessä vesi roiskui, sukset irtoilivat, veteen laskeutumiset olivat kaikkea muuta kuin pehmeitä, silti kaverukset jaksoivat testata molemmat viisi kertaa pintaan pääsyä. Aina hiihtäminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla. Nuorten miesten kanssa lähtökohdat olivat haasteellisia mutta asenne oli positiivinen ja oikea. 

Pääsemme nuorten kanssa vesihiihtämään vielä uudelleen ylihuomenna. Katsotaan onko taito kehittynyt alitajunnassa nyt kun tiedetään mitä haasteita vesihiihtoon liittyy.

Muutoksien johtaminen on johtamista - Muutosjohtaminen vaatii organisaatiolta monenlaisia kyvykkyyksiä.

Miten vesihiihdon opettelu liittyy yritysten muutosjohtaminseen, oppimiseen ja toimintaan?

Uusien asioiden opettelu yrityksissä on joskus hyvin helppoa ja nopeaa. Riippuu täysin nykyisen henkilökunnan kyvykkyyksistä omaksua ja hyödyntää uutta ja vanhaa tietoa yrityksen tarpeisiin. Yritysten menestys riippuu henkilökunnan osaamisesta, motivaatiosta ja johdon tarjoamista mahdollisuuksista tehdä työtä yrityksen tavoitteiden eteen. Muutosjohtaminen on yrityksen johtamista.

” Kehittämällä yrityksen kyvykkyyksiä pystytään nopeuttamaan yrityksen reagointikykyä muutoksiin ”

Muutosjohtaminen on taitolaji. Yrityksen muutoskyky on kiinni johdon kyvykkyydestä ymmärtää mitä eväitä muutosjohtamisessa tarvitaan ja miten muutosnopeutta voidaan kehittää. Kuten vesihiihdossakin, yritysten uusien asioiden opiskelu alkaa kartoituksesta, missä olemme nyt ja minne olemme menossa. Yrityksen johdon ja tiimien esimiesten on tärkeätä tuntea tiiminsä ja heidän osaamisensa tarkoin. Tämä liittyy myös piileviin kykyihin, sillä niiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja hyödyntäminen yrityksissä antaa yritykselle aivan uudenlaiset mahdollisuudet markkinoilla sekä parantaa huomattavasti muutosnopeutta yrityksessä.

Muutosjohtaminen on osa yrityksen toimintaa

Uusien palveluiden, toimintatapojen, ihmisten perehdyttäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen onnistuu omaa ammattitaitoista henkilökuntaa käyttämällä. Usein ulkopuolista yhteistyökumppania käyttämällä saadaan parempi lopputulos aikaiseksi. Muutosjohtaminen tarvitsee erilaisia työvälineitä yrityksen omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyökumppanin valinnassa kannattaa myös huomioida oman yrityksen tavoite. Halutaanko menestyä markkinoilla samoilla työvälineillä kuin kolleegat, yhteistyökumpanit ja kilpailijat? Vai halutaanko etsiä muutosjohtamiselle omat työvälineet ja työtavat, jotka soveltuvat yrityksesi omaan työkulttuuriin. Esimerkiksi luovien alojen menetelmiä käyttämällä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Näiden avulla voidaan parantaa mm. tiimien välistä luottamusta, löytää tiimeistä piileviä kyvykkyyksiä ja taitoja, kehittää entuudestaan loistavaa esiintymiskykyä tai saada kaksi yhdistyvää yritystä ymmärtämään paremmin toisen yrityksen kulttuuria. 

Henkilökunnan ja johdon asenne on tärkeässä roolissa muutosjohtamisessa. Kun asenne on avoin , rakentava ja kehittävä, saavutetaan hyviä lopputuloksia varmasti. Asenne on tärkeä tekijä monessa asiassa. Vesihiihdossa asenne on ratkaiseva mutta myös keskittyminen tehtävään. Samoin yrityksissä.

Muutoksien johtaminen on johtamista nopeasti muuttuvassa markkinassa. Muutosjohtaminen vaatii organisaatiolta monenlaisia kyvykkyyksiä tasapainosta pienen riskinkin ottamiseen.

Kuinka uusia toimintamalleja juurrutetaan yrityksiin? Muutosjohtaminen käytännössä.

Tiimissämme on vuosien kokemus yhteistyöstä luovien alojen tekijöiden kanssa. Tunnemme yritysten tarpeet ja haasteet aina tuotekehityksestä, myynnistä tiimien rakentamiseen ja henkilökunnan mahdollisuuksin. Muutokset ovat yrityksissä arkipäivää, pienissä yrityksissä muutoksen aiheuttaa tiimijäsenen vaihtuminen ja suuremmissa yrityksissä yritysostot ja fuusiot ovat arkipäivää. Kaikissa näissä muutos aiheuttaa hetkellisen tilannearvion, suunnitelman, toiminnan ja projektin josta seuraa jokin tulos. Kuinka näitä muutostilanteita voitaisiin kehittää ja kykyä valmistautua niihin parantaa? Kuinka saadaan aikaan pysyvä muutos yrityksen tuloksen ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Näihin kysymyksiin löytyy useita vastauksia. Yliopistojen kirjastot ovat täynnä akateemisten tutkimusten loppuraportteja luovien alojen hyödyntämisesta osana yrityksen toimintaa. Tiimillämme on kokemusta useista luovien alojen mahdollisuuksien käyttämisestä. Olemme toteuttaneet yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa useita projekteja yrityksissä tehokkaan alkukartoituksemme jälkeen. Hyvin tehty alkukartoitus kertoo mihin suuntaan tunnistetussa tilanteessa kannattaa edetä yrityksessä ja mitä kyseinen asia / haaste / ongelma / muutos koskee. Muutosjohtaminen ei ole yritysjohdon sooloilua. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi osallistamalla henkilökunta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi yrityksen strategian muuttuessa ja sen jalkauttamisessa.

Alkukartoituksen avulla saadaan usein selville yrityksen kyvykkyyksiä, mahdollisuuksia sekä mahdollisia haasteita. Alkukartoituksen tulosta voidaan hyödyntää laajsti ja löytää yritykselle uusia erottautumistekijöitä nykyisistä resursseisrta tai tunnistetaan tieto- ja osaamisaukkoja nykyisessä toiminnassa.

Miten yritys hyödyntää luovien alojen menetelmiä haasteiden ratkaisemisessa ja muutosjohtamisessa?

Saimme kokemusta IRM -hankkeen toiminnasta alkuvuodesta. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa työkalu, jonka avulla yritykset voisivat helposti ratkaista omia haasteitaan ja toteuttaa tavoitteitaan yhdessä luovien alojen ammattilaisten kanssa. Hankkeessa oli mukana Yrkeshögskola NoviaTaiteen edistämiskeskus (TAIKE), Aboamare, sekä seitsemän ammattitaiteilijaa eri taiteen aloilta sekä Clap Oy.

” Hankkeen tavoitteena on edistää uusien luovien työpaikkojen syntymistä meriteollisuuteen. Hanke kehittää innovaatiotyökalua, jonka avulla yritykset voivat kehittää innovaatio-osaamistaan ja luovan alan osaajat voivat toimia innovaatiokonsultteina meriteollisuudessa. ” – IRM Hankkeen määrittely

Hankkeessa oli mukana kolme meriteollisuuden yritystä, joiden itse tunnistamiin haasteisiin kehitettiin ratkaisuja ammattitaitelijoiden kanssa. Mukana olleet yritykset olivat Meyer Turku, Arctech Helsinki Shipyard ja Wilhelmsen Ships Service.

Meriteollisuuden yritysten haasteet olivat hyvin yleisiä. Taiken kirjoittama loppuraportti kuvaa hyvin projektin mielenkiintoa, haasteita sekä yhteistyötä sekä amattitaiteilijoiden käyttämistä ratkaisun tarjoajina. Samankaltaisia IRM-hankkeeseen osallistuneiden yritysten haawteita löydetään mistä tahansa yrityksestä. Osa haasteista oli erityisesti valmistavan teollisuuden haasteita mutta eniten ratkaisuja tarvittiin viestinnässä, yhteistyössä ja luottamuksessa. Näihin kaikkiin haasteisiin rakennettiin ratkaisumalli yhdessä ammattitaitelijan kanssa.

Yrityksen muutosjohtaminen ja muutoksien nopeuttaminen – Yhteenveto

Yrityksillä on paljon yhteisiä haasteita aloittavien vesihiihtäjien kanssa.  Yksin on vaikea ja pitkä tie opetella jotain uutta. Hyvien yhteistyökumppaneiden avulla saavutetaan nopeasti oikea kehityspolku uudesta opeteltavasta ja kehitettävästä asiasta. 

Muutosjohtaminen on aina uusien asioiden opettelua. Muutoksien nopeuttamisessa tunnistetaan helposti nämä peruselementit

  1. Nykytilanteen tunnistaminen ja tavoitteen asettaminen
  2. Kartoitus nykyisistä resursseista ja tarvittavista resursseista
  3. Oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen ja suunnitelman tekeminen
  4. Tarvittaessa koulutetaan uutta osaamista yritykseen
  5. Tehdään oikeita asioista ja testataan uutta asiaa mahdollisimman nopeasti
  6. Kerätään kokemukset, havainnot ja virheet yhteisesti ja opitaan niistä

Näiden peruselementtein avulla saadaan yrityksiin juurrutettua haluttua ja tarvittua uutta osaamista tai uusia palveluita. Kun tavoite on selvä kaikille, on yhteinen oppinen helppoa ja nopeaa. Vaikka omassa organisaatiossa olisikin tietoa ja taitoa, kannattaa käyttää yrityksen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita apuna muutoksien juurruttamiseksi. Ulkopuoliset havainnot ovat tärkeitä. Myös piilossa olevien haasteiden ja mahdollisuuksien löytäminen helpottuu ulkopuolisen yhteistyökumppanin avustukselle erityisesti käyttämällä erilaisia luovien alojen menetelmiä. Nämä ovat oman blogikirjoituksen arvoinen asia. Niiden avulla päästään luomaan yritykseen myös kestäviä erottautumiskeinoja markkinoiden ja asiakkaiden käyttöön.

Jos luit tänne asti, voit olla myös kiinnostunut Kookin artikkelista Resilienssistä ja sen kehittämisestä.

Ps. Haluatko jatkossakin lukea yritysten muutosjohtamisesta, markkinoiden muutoksesta ja uusista työkaluista sekä menetelmistä yrityksen, myynnin ja henkilöstön kehittämiseksi? Jätä yhteystietosi ja pysyt jatkosssakin ajantasalla ??

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com