Preparing for the unknown -AIO Nordic Network -Miten organisaatiota kehitetään? AIO tutkimuksen perusteella yrityksissä tarvitaan uusia välineitä muutosjotamiseen.

Miten valmistaudutaan tuntemattomaan tulevaisuuteen? – AIO verkoston ” Preparing for the unknow ” -yrityshaastattelut 06/2020

Miten yrityksissä voidaan valmistautua paremmin tuntemattomaan tulevaisuuteen? KOOK osallistui AIO -verkoston (Artists In Organisations) yhteisprojektiin ” Preparing for the unknown ”, jossa useasta pohjoismaasta ammattitaiteilijat ja konsultit sekä välittäjät yhdessä selvittivät yrityksiltä, miten koronavirus (Covid-19) on vaikuttanut yritysten tulevaisuudennäkymiin. Yhteisprojektissa jokainen osallistuja on alalla pitkään vaikuttanut, monta yritysprojektia yritysten kanssa toteuttanut yritys tai yhteisö. Mukana olivat esimerksi välittäjinä New Beat, Breaks Finland ja Kook Management. Yhteisen haastatteluprojektin käynnisti Artbizz (DK), Taike (FI) ja Breaks Finland (FI). Haastateltujen yritysten koko vaihteli 10-1000 työntekijän yrityksiin. Vastauksista 46% oli yrityskokoluokasta 10-100 työntekijää.

” Tarvitsemme yrityksissä uuden johtamisen suunnan, se on tulossa voimakkaasti. Johtaminen, joka perustuu luottamukseen ja ihmisyyden arvostamiseen. ”

Suora lainaus yritysjohtajalta – AIO Haastettelu 06/2020

Projekti suunniteltiin siten, että jokaisessa maassa osallistuva AIO -toimija kysyi yritysten johtohenkilöiltä saman kysymysrungon läpi. Tavoitteena oli haastatella sellaista johtohenkilöä, jolla on laaja käsitys yrityksen toiminnasta, kokonaistilanteesta sekä tulevaisuudesta. Tässä kyselyselvityksessä jokainen yrityksen edustaja pääsi tuomaan oman kokemuksensa ja tulevaisuudennäkemyksensä mukaan haastatteluun. Saatuja tuloksia analysoitiin ydinryhmässä, jonka jälkeen ne jäsenneltiin kokonaisuudeksi. Projektin purkuwebinaari pidettiin 17.6.2020.

AIO NOrdic Network interview project - Preparing for the unknow took place in June 2020 bu Artbizz, Taike and Breaks

Kook haki projektiin osallistumisella vielä laajempaa kokonaisnäkemysta uusista johtamisen työkaluista, joiden avulla voidaan nopeuttaa organisaation oppimista, kehittää tiimien osaamista sekä kehittää mm. muutoskyvykkyyttä yrityksissä tehokkaammin kuin perinteisillä konsultoinnin menetelmillä. Osallistuneiden AIO-yritysten yhteinen kokemus ja tietotaito oli pohjoismaisella tasolla korkea. Johtamisen uudet työkalut ovat saatavilla joiden avulla ei pelkästään korjata vanhaa vaan kehitetään uutta.


Alla muutamien haastateltujen yritysjohtajien vapaita kommentteja nykyisestä tilanteesta yrityksessä ja koronaviruksen vaikutuksista.

”The manuscript has totally changed.”

” You notice better what things are essential to you and your business. This time has made humanity visible in a complete new way. ”

” Is this an opportunity for change – or desperate act to get back to normal? ”

Projektin haastattelijoina toimivat kaikki 16 yritysten kehittämiseen erikoistunutta asiantuntijaa. Haastattelijat ovat yrittäjiä, konsultteja, taiteilijoita sekä asiantuntijoita.

Projektin yhteenvetona löydettiin 252 uniikkia löydöstä.

Tehtyjen haastatteluiden kautta ymmärrettiin paremmin koronan vaikutukset yrityksissä sekä saatiin tarkempi kuva siitä, minkälaisia palveluita yrityksissä voitaisiin tarvita. Keskeinen teema oli johtajuus. Johtaminen on muuttunut vuosikymmenien kuluessa runsaasti, mutta ennenkaikkea koronan ansiosta yrityksissä, joissa hyödynnetään uudenlaista johtajuutta, pärjätään paremmin sekä pystytään kehittämään toimintaa aivan uudella nopeudella verrattuna kankeampiin organisaatioihin. Johtajuuden osa-alueita, jotka nousivat haastatteluissa esiin, ovat mm. jatkuva kriisihallinta, vuorovaikutus työntekijöiden kanssa, korostuneet yritysten arvot ja työntekijöiden itseohjautuneisuus. Digitaalisen ajan johtaminen vaatii tarkkuutta.

Preparing for the unknown -haastattelut

Haastatteluissa nousivat myös esiin neljä kulmakiveä tulevaisuuden kyvykkyyksiin joita tarvitaan yrityksissä. Näitä olivat johtajuus, ihmistaidot, liiketoimintaosaaminen sekä digitaidot. Yhteensä haastatteluiden perusteella löydettiin yrityksissä 252 kehityskohtaa joissa luovien alojen ja taiteen eri menetelmien avulla voidaan kehittää yrityksien toimintaa. Taiteen ja taidemenetelmien vaikuttavuudesta yrityksissä on tehty lukuisia tutkimuksia. Täsmennetään vielä, että kyse ei ole tyky-palveluista, esittävästä taiteesta eikä museovierailuista. AIO on erikoistunut tarjoamaan palveluita, jotka kehittävät yritystä nopeammin ja vaikuttavammin kuin perinteiset yrityskehittämisen menetelmät.

Preparing for the unknown - AIO verkoston tutkimus 2020 - Challenges and potential

Kuinka AIO ammattilaiset voivat kehittää löydettyjä tarpeita ja tulevaisuuden kyvykkyyksiä?

Yhteenveto haastateltujen yritysten tarpeisiin ja kysymyksiin useilta aihealueilta. Alla olevat kommentit ovat suoria lainauksia AIO verkoston projektin loppuraportista.

Kuinka johtajuutta voidaan kehittää?

Muuttuvassa maailmassa on tunnustettu pätevyyden ja inhimillisten ominaisuuksien tarve johtajuudelle: emotionaalinen ja sosiaalinen älykkyys sekä improvisaatiotaidot. Johtajan on kyettävä liikkumaan tuntemattoman maailmassa. Uusi johtajuussuunta ilmenee monissa yrityksissä: luottamukseen perustuva johtaminen ja ihmiskunnan arvostaminen.

Kuinka ihmistaitoja voidaan kehittää?

Itsehallinnolle, joustavuudelle, sopeutumiskyvylle, joustavuudelle, oppimiskyvylle ja oppimiselle on uusi tarve. Tarvitaan myös improvisointitaitoja, uusia viestinnän muotoja, nopeaa reagointia ja kykyä: Kuinka elää epävarmuuden ja epätäydellisyyden kanssa, kyvykkäänä mukautumaan uusiin tilanteisiin?

Miten taiteilijoita tai taidemenetelmiä voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisessä?

Alle olemme keränneet suoria lainauksia haastateltujen kommenteista.

Henkilökohtaiset taidot:

” Ihmiset tarvitsevat (tunne) navigointia. He tarvitsevat” teknisiä ”taitoja avukseen yhteydenpidossa ja autenttisuudessa. Taiteilija voi auttaa. ”

” Lisääntyvä positiivisuus ja rohkeus – usko siihen, että asiat ovat mahdollisia, ketteryyttä muutokselle – asettaa perusta innovaatioille ja tehdä niistä näkyviä. ”

Innovatiivisen ympäristön luominen:

”Taiteilija voi olla henkilö, joka persoonallisuutensa ja viestintätapansa avulla voi luoda yhteisiä tunteita ja kokemuksia, joita tarvitaan yhteisöllisyyden kokemuksen saavuttamiseen. Organisaatiopsykologit tukeutuvat tieteelliseen tietoon ja ovat etäällä verrattuna taiteilijoihin, jotka käyttävät tunteita ja kokemusta . ”

” Sen sijaan, että ajattelemme ”haluamme enemmän”, voimme auttaa luomaan ajattelutavan: ”Enemmästä parempaan” ”

Tulevaisuusajattelu – Preparing for the unknown :

”Ennakoinnissa ja muussa tulevaisuustyössä, kuten skenaariotyössä, erilaiset taidemenetelmät ovat hyviä. Taiteilijat ovat siinä parempia kuin useimmat muut toimijat.”

”Haasta perinteisiä tapoja, auttamalla uuden todellisuuden luomisessa”

”Mielikuvituksesta vaikutukseen.”

Mikä on AIO – Nordic Network?

AIO tarkoittaa taiteen, taiteellisten menetelmien ja taiteellisten kompetenssien toteuttamista organisaation muutoksen ja kehityksen hyödyksi.

Loppuraportin ovat koostaneet:

Artbizz ( Gerda Hempel ja Kenneth Agerholm ), Taike ( Krista Petäjäjärvi ), Breaks ( Jaana Komscha-Härkönen)

Koko AIO tiimin toimijat: Artbizz, Taike, Breaks Finland, Kook Management, Artsense, Talking Drum, New Beat, Neemo Method ja Antti Uimonen

Kiinnostuitko? Pyydä AIO-projektin esitys loppuraportista tai pyydä lisätietoja projektista Kook Management / arto (at) kookmanagement.fi

Kuinka myyntiä voidaan kehittää 2020-luvulla nopeasti uusien luovien työkalujen avulla. Käy tutustumassa ” Luovempi myyntistrategia ” -projektiimme!

Artikkelin kuvat: © AIO Nordic Network ; AIO projektin ” Preparing for the unknown ” -loppuraportista; Artbizz, Taike, Breaks Finland

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com