Organisaation kehittäminen kiinnostaa suuryrityksiä ja Suomens parhaista työpaikoiksi pyrkiviä " Best place to work " -yrityksiä - Copyright 2020 Kook Management - All Rights Reserved

Organisaation kehittäminen ja luovat palvelut yrityksille

Viikolla 3/2020 kohtasivat 22 yrityksien edustajaa viisi pitchaavaa taiteilijaa Helsingissä Pikkuroballa. Paikalle oli kutsuttu taiteilijoiden nykyisiä yritysasiakkaita sekä henkilöstöjohtamisen ammattilaisia. Huikean kohtaamisen pohjusti Professori Pirjo Ståhl. Tapahtuman alustuksessa hän kertoi tiedosta, informaatiosta ja motivoivasta energiasta. Monilla yrityksillä oli entuudestaan kokemusta luovien alojen palveluista oman organisaation kehittämisessä. Tapahtumassa moni yritys tutustui uusiin palvelun tuottajiin esitysten yhteydessä.

Pirjo Ståhl piti avauspuheen Taiken Pithaus -tilaisuudessa yrityksille joita kiinnosti organisaation kehittäminen.

Alustuspuheenvuoro aiheutti positiivisia ajatuksia. Meillä on tietoa, joka puolella, kaikista asioista. Tietoa löytyy monesta eri kulmasta, laadullista ja toisarvoista tietoa. Tieto muuttuu arvokkaaksi informaatioksi, kun sen avulla muutetaan ympäröivää systeemiä. Kun tieto ymmärretään ja tiedostetaan tiedon aiheuttamat/mahdollistavat muutokset, mahdollisuudet ja uhat voidaan puhua informaatiosta. Tämä uusi informaatio tuo meille uusia ajatuksia sekä ymmärrystä sen vaikutuksista.  

Motivoitunut tiimi pystyy näkemään asioita uudessa valossa

Uusi informaatio tuo myös energiaa informaatiota käsitteleville ihmisille. Energia näkyy motivaationa, innostuksena. Ihminen täynnä energiaaa näkee asioita uudessa valossa, innovoi uusia asioita ja näkökulmia, tuo esille sellaista mitä ihmisen aivot rakentavat systeemissään monien asioiden summana. Luovien alojen ammattilaisten ja taiteen avulla pystytään näkemään tiedot aivan uudessa valossa. Työpajassa, johon on luotu tila vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle, pystytään keskustelemaan avoimesti. (Toivottavasti tiedät mitä tässä tarkoitetaan. Jos et, otathan yhteyttä niin kerromme lisää.) Taiken tilaisuuden avauspuheen pitänyt Professori Pirjo Ståhl puhui vähän, mutta pystyi kiteyttämään muutamia perusasioita, joita kaikkien yritysten on hyvä ymmärtää organisaation mahdollisuutena käytettäessä luovien alojen menetelmiä yrityksen ja organisaation kehitettämisessä.

Kuinka tiedosta saadaan rakennettua informaatiota ja miten voisimme hyödyntää sen tuomat muutokset?

Luovien alojen ammattilaisilla on kyvykkyyttä kehittää työyhteisöä useasta eri näkökulmasta. Tyypillisesti luovat alan mielletään yrityksissä TYKY toimintana, esittävänä taiteena tai viihteenä. Luovien alojen toimijoiden toteuttamat palvelut voivat olla myös aivan muuta 🙂 Usein luovien alojen toimijoiden palvelut yrityksen kehittäjille sisältävät esimerkiksi selkeän alkukartoituksen, lähtätilanteen selvityksen, tavoitteen asettamisen, organisaatiokielen tulkkauksen, palvelun toteutuksen ja fasilitoinnin luovien alojen menetelmien avulla. 

Jokaisella taiteilijalla oli yhtä pitkä aika ketoa palveluistaan, jonka jälkeen yrityksillä oli mahdolisuus esittää kysymyksiä. Yksi tilaisuuden pitchaus -esityksissä kuultiin Neemo Methodin perustajalta Nanna Hänninen esitteli kuinka Neemo Menetelmää voidaan käyttää tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen. Palveluista syntynyt keskustelu oli hyvää, avointa ja tulevaisuutta rakentavaa.

Vaikuttavuus, kokemus sekä pitkän ajan muutokset.

Me ihmiset olemme yksilöitä, olentoja jotka kokevat, ymmärtävät ja havainnoivat kukin  omalla tavallaan. Kasvamme kukin omassa ympäristössämme, koemme erilaisia asioita, opimme eri tavoilla ja käsittelemme tietoa itsenäisesti. Käytämme tietomme rakentamiseen kaikkia ympäristön, kokemusten ja oppimme vaikuttavia elementtejä. Tähän kulminoituu myös organisaation kehittäminen luovien alojen menetelmien avulla. Vaikuttavuus on yksilöllistä.

Kun osallistumme organisaation kehittäminen -työpajaan, jossa käytetään tietoisesti luovien alojen menetelmiä, esimerkiksi draaman tai kuvataiteen menetelmiä, koemme työpajan yksilöinä eri tavalla. Me kaikki katselemme taidetta eri taustoista ja kokemusperistä.

Osa työpajaan osallistuvista ymmärtävät heti, mitä kuvassa oleva tyhjä paperipino tarkoittaa, osa innostuu rummuttamisesta ja he kommunikoivat rohkeasti toisten rummuttajien kanssa. Osa työpajan osallistujat on hiljaa, ihmettelevät ja pohtivat havaintojaan itsenäisesti. Työpajan osallistujiin kohdistuu luova prosessi. Osallistuja voi havaita vaikuttavuuden työpajan aikana tai se voi käynnistyä jonkin ajan kuluttua. Luovien alojen työpajojen avulla pystymme pois-oppimaan opitusta

Organisaation kehittäminen luovia alojen palveluiden avulla on aihe josta Suomessa on paljon kokemusta. Tähän löytyy tuhansittain kokemusperästä ja tutkittua tietoa. Viimeisin oli WHO:n raportti ”What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)” luovien alojen merkityksisestä ja vaikuttavuudesta hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvän ja ajankohtaisen raportin voit ladata täältä. Mikä yriotyksen kehittämisestä tehty tutkimus on mielestäsi merkittävin kun pääaiheena on organisaation kehittäminen?

Kuvassa: Tapahtuman jälkeinen paneelikeskustelu , kysymyksiä ja vastauksia.

Organisaation kehittäminen luovien alojen ammattilaisten kanssa. Kuvassa Talking Drum, Nanna Hänninen, Neemo Method, Business Teatteri, Theatre Works,

Miksi perinteiset konsulttitalot ovat kiinnostavia?

Oletetaan, että haluamme kehittää organisaatiota, työskentelytapoja, esimerkiksi talous-, myynti- tai markkinointitiimiä. Perinteisesti soitamme parhaalle johtajakaverille ja kysymme kokemuksia ja ideoita tai etsimme Googlesta organisaation kehittämiseen erikoistuneita yrityksiä Suomessa. Google kertoo saman tarinan kaikille tiedon etsijöille. Isot perinteiset konsulttiyritykset tekevät hyvää työtä mutta kokemukset luovien alojen ammattilaisten käyttämisestä organisaatioiden kehittämiseen ovat vielä vähäiset (ainakin vielä vuonna 2020). Perinteiset konsulttiorganisaatiot ovat kiinnostavia, koska ne muuttuvat hitaasti. Yritysten toimintaympäristö muuttuu todella nopeaa vauhtia ja markkinoille on tullut useita ketteriä palveluntarjoajia joilla on kyky reagoida nopeasti yristysten tarpeisiin.

” Jos halutaan oikeasti kehittää jotain uutta, kannattaa välttää perinteisiä toimintamalleja. Uuden kehittäminen saadaan aikaan paremmin kokeilemalla ja tekemällä myös jotain aivan uutta. ”
– Vanha yrityskehittäjien sanonta mutta silti ajankohtainen

Jos halutaan laittaa organisaatio likoon ja saada aikaan merkittäviä ja nopeita muutoksia tiimissä, organisaatiossa tai työkulttuurissa, kannattaa luovien alojen palveluita hyödyntää. Tätä osaamista harvemmin löytyy isojen konsulttitalojen listoilta. 

Minkälaisia tuloksia saadaan organisaation kehittämisessä kun käytetään luovien alojen menetelmiä? 

Vastaus kuultiin Taiken järjestämässä seminaarissa Helsingissä tammikuussa 2020, jossa viisi luovien alojen ammattilaista kertoi omista kokemuksistaan työskentelystä organisaatioissa.  Tilaisuudessa kuultiin mm. Alkon henkilökunnan kouluttamisesta, ammattikorkeakouluissa saaduista huipputuloksista uuden menetelmän ansiosta, organisaation ja tiimien muutoksen hallinnasta ja nopeuttamisesta.  

Art Annanolli eli Tero Annanolli kertoo yrityksille kuvataiteen ja maalaamisen mahdollisuuksista Taiken  tilaisuudessa yrityksille jotka ovat kiinnostuneita organisaation kehittämisestä.

Vaikuttava organisaation kehittäminen

Tilaisuudessa MOWissa ( Mothership Of Work ) keskusteltiin myös taiteen menetelmien vaikuttavuudesta. Merkittäviä tuloksia olivat mm. tiimihengen löytyminen, naamioiden tiputtaminen, syvempien asioiden puhumisesta suomalaisessa organisaatiossa tiimin kehittämisen yhteydessä, ristiriitojen käsittelyssä, uusien menetelmien vaikutuksen nopeudesta, jne… Suomessa on paljon yrityksiä, joilla on jo runsaasti kokemuksia luovien alojen ammattilaisten käytöstä osana heidän organisaation kehittämisessä. Useat HR-ammattilaiset tunnistavat menetelmien mahdollisuudet mutta vain harva on pystynyt organisaatiossaan toteuttamaan työpajoja, joissa hyödynnetään taiteilijoiden osaamista ja luovien alojen menetelmiä. Osassa yrityksiä, jotka osallistuvat vuosittaiseen ”Best place to Work” -tunnuksen tavoittelemiseen, on käytetty luovien alojen menetelmiä jo pitkään. Mielenkiintoista, eikö totta?

Parhaan pitkävaikutteisen tuloksen luovien alojen palveluiden käytöstä saa, kun yrityksen kehitysprojekti sisältää useita työpajoja, joissa hyödynnetään luovien alojen palvelun tarjoajaa. Tyypillisesti 3-4 työpajan avulla muutos tavoitteiden suuntaan on parempi. Työpajojen koot vaihtelevat 5-300 henkilöön työpajoissa käytettävästä menetelmästä riippuen. Pääasia on kuitenkin toteuttaa yrityksen tavoitteiden mukainen työpaja. Muutos on organisaatiossa hidasta mutta vaikuttavaa. Tulevaisuuden työelämätaidot ( 21st century working skills ) ovat aina hyvin ajankohtainen aihe. Työpajoissa, joissa käytetään luovien alojen menetelmiä työvälineenä, voidaan kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja kuten yhteistyökyky, luovuus, ongelman ratkaisukyky ja kriittistä ajattelua sekä kommunikaatiota. #4Cs

Taide työyhteisön muutosvoimana -pitchaustapahtuma, MOW-tila, Helsinki

Neemo Method – Nanna Hänninen ( valokuvaus )

” Neemo™ Method is an innovative photography-based facilitation tool for companies and employees to succeed together.”

Art Annanolli – Tero Annanolli ( kuvataide ) 

” Olen kokenut opettaja ja taidepedagogi. Järjestän taideopetusta ja -kursseja omalla työhuoneellani Helsingin Vartiokylässä. Vedän myös taidematkoja, joilla keskitytään maalaamiseen ja piirtämiseen sekä tutustutaan paikalliseen taidetarjontaan. ”

Business Teatteri & Theatre Works ( teatteri )

” Näytämme teatterin keinoin toimintanne piirteitä ja fasilitoimme prosessin, jossa pääsette parantamaan niitä. Me luomme tarinan tulevaisuuden yrityskulttuuristanne. ”

Talking Drum ( musiikki )

” Autamme asiakkaitamme rakentamaan yhteistyöhön pohjautuvia ketteriä ekosysteemejä, jotka tukevat innovaatiota ja kulttuurista muutosta.  Valmennamme johtajia ja tiimejä kohti menestystä. Taklaamme haasteet murtamalla vakiintuneita ajattelutapoja ja toimintamalleja. Live -kokeilun avulla kehität johtajuutta ja tiimitoimintaa.”

Tero Hytönen & Antti Uimonen ( tanssi )

Kuinka löydän organisaation kehittämiseen parhaan taiteilijan? 

Vastaus: Välittäjä, agentti, tai millä nimellä näitä toimijoita kutsutaan, aktiivisia toimijoita on kasvava määrä Suomessa jotka pystyvät toimimaan tulkkina yrityksen ja taiteilijan välillä sekä auttamaan parhaan luovan alan palvelun löytämisessä tukemaan yrityksen muutosta. Helpoimman, nopeimman ja parhaan tuloksen yritys saa ammattilaisilta, jotka työskentelevät luovien alojen sekä yritysten kehittämisen parissa. Vaihtoehtona on myös rakentaa omaa kokemusta työpajoissa, jossa hyödynnettään luovien alojen menetelmiä. Näiden kokemusten avulla löytää varmasti parhaat ammattilaiset auttamaan oman organisaation kehittämisessä. Organisaatiokehittäjän kannattaa itse kokea palvelun tarjoajan palvelu ennen pitkäaikaisen yhteistyön aloittamista. Aina se ei ole mahdolista mutta kokenut välittäjän on myös hyvä nopea vaihtoehto ja välittäjän käyttäminen kannattaa aina. Välittäjätoimijoilla voi olla yrityskonsultin taustaa, ymmärrystä yritysten haastavista nopeasti muuttuvista tilanteista sekä osaamistä välittää parhaita toimijoita Suomessa. Parhailla luovien alojen ammattilaisilla on osaamista yritysten kanssa työskentelystä. 

Sivukommentti: Pienilla sanoilla, pienillä teoilla saadaan aikaan ihmeitä. Alla oleva teksti tervehtii Pikku Roobertinkadun Mothership Of Work -(MOW) tilan portaikossa tilaan saapuvia yrityksiä ja asiakaita. 👍

Helsinki MOW tila pikku roobertinkadulla on loistava paikka pitää työpajoja yrityksille.

Organisaation kehittäminen -Investointi kannattaa

Yritykset ovat usein valmiita panostamaan organisaation kehittämiseen ja työskentelyyn taiteilijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa myös oman ja organisaation ajan panostamista ja muiden resurssien käyttämistä koko kehitysprosessiin. Mitä kuuluu välittäjän tehtäviin? Yksi tärkeimmistä välittäjän tehtävistä on toimia tulkkina yrityksen ja luovan alan ammattilaisen välillä. Välittäjä pystyy tuomaan omaa osaamistaan ja kokemustaan mukaan luovan alan ammattilaisen valinnassa. Välittäjillä on usein tiedossa aktiiviset yritysten kanssa työskentelevät luovien alojen ammattilaiset. Välittäjä pystyy suosittelemaan oikean tyyppistä palvelun tarjoajaa, joka soveltuu yrityksen tavoitteen toteuttamiseen ja/tai yrityksen kulttuuriin. Yksi välittäjän tehtävä on myös tarvittavien alkuvalmisteluiden tekeminen kuten kommunikaation taitelijan kanssa, yrityksen tarpeiden sanoittamisessa luovan alan palvelun toimittajalle.

Välittäjäyrityksen kanssa toimiminen on helppoa. Pitkäaikaisessa yhteistyössä yrityksen kanssa välittäjä oppii tuntemaan yrityksen tarpeet yhä paremmin ja pystyy etsimään yrityksen tavoitteiden mukaiset parhaat toimijat palvelun tarjoajiksi. Välittäjä kehittää myös omaa toimintaansa aktiivisesti ja asettaa itselleen tavoitteita yrityksen ja luovan alan työskentelyn kehittämiseksi.

Kook Management toimii yritysten kanssa muutostilanteissa ja välittää aktiivisia luovien alojen ammattilaisia yriytsten tarpeisiin. Kook oli kuunteluoppilaana Taiken järjestämässä pitchaus-tapahtumassa Helsingissä. Opimme jälleen paljon luovien alojen ammattilaisista sekä yritysten tarpeista. Kiitos kaikille osallistujille hyvästä keskustelusta tapahtumassa ja sen jälkeen!

Jos luit tänne asti, voit olla myös kiinnostunut artikkeleista

Kuinka myyntiä voidaan kehittää 2020-luvulla nopeasti uusien luovien työkalujen avulla. Käy tutustumassa ” Luovempi myyntistrategia ” -projektiimme!

Tiimityö ja tulevaisuuden työelämätaidot

Resilienssi, kuinka sitä kehitetään