Vaikuttava työpaja on tehokas työväline muutostilanteissa - Copyright 2020 Kook Management - All Rights Reserved

Mikä on vaikuttava työpaja yrityksille?

posted in: Johtaminen

Tänään ajoin aamulla Helsingin suuntaan ja mietin edellisen päivän asiakaskohtaamista Zoomissa. Keskustelun aikana tuntui siltä, että asiakas ei ymmärtänyt sanaa vaikuttava työpaja tai vaikuttava koulutus. Toinen termi, joka selkeästi oli epäselvä asiakkaalle, organisaatiossa näkymättömän näkyväksi tekeminen. Jos näistä keskustelisin oman lähipiirini kanssa, moni ymmärtäisi tarkasti mistä puhutaan mutta kun keskustellaan asiakkaan kanssa, jonka maailmassa ei aikaisemmin ole ollut näitä termejä vaikuttava tai mitään näkymätöntä vaan konkreettisia asioita, faktoja, ovat nämä termit hepreaa. Ne ovat toiselta planeetalta ja miksi myyjän, välittäjän tai agentin pitäisi puhua asiakkaan kanssa termeillä, joita asiakas ei ymmärrä?

Mitä vaikuttava työpaja tarkoittaa?

Itselleni vaikuttava työpaja tarkoittaa uutta asian ymmärtämistä siten, että koen aisteillani ymmärtäväni ja tiedostavani asian. Aikaisemmat opitut asiat yhdistyvät käsiteltyyn asiaan ja se herättää minussa myös tunteen uudesta havainnostani. Pitkä ajatus mutta vaikutus on taattu, tässäkin 😉

Ystäväni työskentelee kasvavassa hyvin johdetussa yrityksessä. Heillä johtamiskulttuuri työskentelykulttuuri ovat tärkeässä roolissa eli työympäristöstä ja työntekijöistä näkee , että heillä käytetään kehitystyökaluina nykyaikaisia  työpajoja. Kysyin häneltä miten hän ymmärtää termin ” Vaikuttava Työpaja ”. Vastaus oli selkeä ja ytimekäs. 

”  Minä ymmärrän sen niin, että vaikuttavalla työpajalla luodaan pysyvää muutosta ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä. Jotain sellaista, jossa onnistutaan synnyttämään uusi suhde vanhaan tuttuun asiaan. Jonkinlainen syvemmälle menevä henkinen käyttöjärjestelmäpäivitys ? ”

Yrityskonsultti, joka työskentelee aktiivisesti yritysten muutostilanteissa ja rekrytointiammattilaisena #HR ymmärtää termin vaikuttava työpaja toisesta näkökulmasta. ” Vaikuttava työpaja on uutta oppia tuottava hyödyllinen työrupeama, joka antaa konkreettisen hyödyn. Ammattilainen osaa oman hommansa entistä paremmin ja tehokkaammin sen ansiosta. ”

Vaikuttava työpaja, samankaltaisia tulkintoja eri sanoituksin.

Soitin myös kulttuurituottaja Satu Liikkaselle CLAPistä ja kysyin, miten hän selittää maallikolle mitä tarkoittaa vaikuttava työpaja. Keskustelun kautta päädyimme tähän. Vaikuttava työpaja tarkoittaa tunne ja kokemusperäistä oppimista.

Otin yhteyttä myös muihin eri luovien alojen ammattilaisiin ja kysyin heidän näkemystään alan asiantuntijoina, mitä vaikuttava työpaja heille tarkoittaa. Sain vastauksen  Jaana Komscha-Härkönen Breaksista, Markus Kaustell Vaikutusverstas ja Anninalta Antinranta Futuricelta .

Kysymys: Mitä vaikuttava työpaja sinulle tarkoittaa?

Jokaisella vastaajalla on oma taustansa luovien alojen parissa mutta työkseen jokainen käyttää taiteen alan osaamistaan tai sen soveltamista eri tavoin.

Markus vastasi hienosti näin ” Vaikuttavuus työpajakontekstissa on sitä, että osallistujassa tapahtuu jokin muutos, liikahdus, tai vaikka vain ensiaskeleet muutoksen mahdollistamiselle. Jokin tilanne, toiminta, tapahtuma tai vaikka aistikokemus saa jotakin liikkeelle ihmisen sisällä. Vaikuttuminen on alttiutta muutokselle. Vaikuttava tekijä taas on tämän muutoksen liikkeellepaneva voima. ”

Jaana on Breaksissa käynyt kymmeniä keskusteluita yritysasiakaiden kanssa tästä aiheesta eli luovien alojen hyödyistä ja vaikuttgavuudesta. Jaana tiivisti asian näin
” Minulle se tarkoittaa työpajaa jolla on vaikutusta osallistujiin, joka saa aikaan reaktioita ja mikä jättää muistijäljen.”

Annina on luovien alojen ammattilainen ja toimii myös luovien alojen soveltajana yrityksessä. Hän määritteli vaikuttavuuden juuri siihen, mistä yritysten kanssa usein on tärkeätä puhua, toisella sanoituksella.

” Yritysasiakkaille kokemukseni mukaan kannattaa muotoilla tarkemmin, mikä on tavoite ja miten se näkyy arjessa, eli jos on kyseessä työntekijöiden voimauttaminen tai taitojen lisääminen työpajan menetelmien avulla, niin kannattaa määritellä missä se vaikuttavuus sitten siinä omassa työntekijän työssä näkyy. (Esim. parempi ongelmanratkaisukyky kompleksissa projekteissa tai epävarmuuden sietokyky kehittyy tms). 

Vaikutusta voi tuoda esille monella tasolla: yksilön taso, asiakkaan tuote, kestävä kehitys. Kokemukseni mukaan, joskus kompastellaan, ei aina niinkään sisällön kanssa vaan juurikin sen paketoinnin kanssa miten asiat on sanoitettu niin että sellainen joka ei menetelmiä tunne, kuitenkin ymmärtäisi tavoitteen”

Huikeita vastauksia, kaikki puhuvat melkein samasta asiasta, kukin eri aloilta, jokainen eri työtaustalla. Jokainen näistä vastauksista on oikea vastaus. Vaikuttava työpaja ymmärretään useilla eri tavoilla, mutta se on kuitenkin enemmän, syvällisempi, nopeampi, rikkaampi kuin perinteinen osallistava työpaja. Palveluiden paketointi on ratkaisevassa roolissa sillä pelkkää työpajaa tai työpajan menetelmän myynti ei aina johda kauppaan asti. Minkä asian työpaja ratkaisee ja miten yritys hyötyy työpajasta. Mitä sen jälkeen saavutettavat tulokset merkitsevät asiakkalle? Avoimia kysymyksiä joihin kannattaa miettiä vastaus ja käyttää vaikuttavan työpajan hyötyjä omassa viestinnässä.

Vaikuttava työpaja tarkoittaa eri asioita kohderyhmästä riippuen

Ovatko sinun käyttämät työpajat osallistavia työpajoja vai vaikuttavia työpajoja?

Herää kysymys, kannattaako yrityksen käyttää perinteisiä työpajoja vai siirtyä suoraan vaikuttavampiin työpajoihin. Uskon, että kaikella on paikkansa, tietyissä tilanteissa perinteiset toimivat varmasti paremmin. Asiaa voi myös miettiä käsiteltävän aiheen mukaan, minkälainen työpaja tai fasilitointi menetelmä takaisi parhaan lopputuloksen. Tarvitaanko yrityksen ulkopuolista fasilitaattoria tai löytyykö yrityksen sisältä fasilitaattori.

Vaikuttavalla työpajalla pystytään kehittämään tulevaisuuden työelämätaitoja. Kirjoitimme niitä sivuavan artikkelin, kannattaa tutustua. Näissä 21st Century Working Skills -työelämän taidoissa on mukana neljä Ceetä, Four Cees.

Creativity
Complex Problem Solving
Collaboration
Critical Thinking

Uusillä työpaja menetelmillä pystytään vaikuttamaan mm. näihin tulevaisuuden työelämätaitoihin. Jos yrityksessäsi pystyttäisin kehittää luovuutta ja yhteistyökykytaitoja nopeasti, kuinka se vaikuttaisi yritykseen?

Kaikilla työvälineillä on oma paikkansa yrityksen kehityksessä. Tärkeintä on se, että yrityksen johdolla ja esimiehillä on riittävä tieto työvälineiden käyttömahdollisuuksista. Uusia menetelmiä kannattaa koittaa ja jos investointi tuo tulosta ja pysyvää vaikuttavuutta yrityksen tavoitteen saavuttamiseksi, oli investointi kannattava.

Vaikuttava työpaja, kannattaa puhua termeillä, jotka asiakaskin ymmärtää

Sanoitus on myyntityössä tärkeä elementti ja tärkeä osa asiakaskokemusta. Välittäjillä on paljon töitä Suomessa tulevina vuosina. Välittäjän tärkeimpiä tehtäviä on sanoittaa asiakkaalle selkeästi, mitä hyötyä toteutettavasta työpajasta on yritykselle. Monella ammattivälittäjällä on paljon annettavaa asiakas yrityksen kehittämiseksi erilaisten palveluiden kautta. Jopa ammattikoulutusorganisaation tai työpajoja järjestävän yrityksen työpajojen  ja -menetelmien kehittämissä on paljon mahdollisuuksia saada oppimist tehostettua . 

Työpaja voi olla vaikka kuinka hieno, taitavasti suunniteltu, täynnä huippu osaamista Suomesta ja kenties ulkomailta, mutta asiakkaan täytyy ennen tilausta ymmärtää työpajan sovittu tavoite ja sen hyöty yritykselle. Kun asiakasyritys ymmärtää palvelun arvon ja tärkeyden yritykselle, pääsevät kaikki osapuolet kannattavampaan liiketoimintaan.

Kannattaisiko vaihtaa asiakkaiden käyttämään kieleen ja termeihin asiakkaille viestitettäessä? Tietyssä asiakasympäristössä kannattaisiko puhua jatkoss tunne ja kokemusperäisestä oppimisesta? 

Toivottavasti tämä on asiakkaillemme selkeää ja yhteistyökumppaneille hyväksyttävää.

Vaikuttava työpaja antaa yritykselle uusia näkökulmia ja pysyvää muutosta yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Yhteenveto: Tärkeintä on saada työpajalla tuloksia aikaiseksi

Vaikuttava työpaja ei tarkoita vaikuttavaa fasilitointi menetelmään. Joskus vaikuttava työpaja ja sen mahdollisuudet eivät välity yritysasiakkaille näillä sanoituksilla. ….. tosin poikkeuksiakin on mutta…. Puhuttaessa tunteesta ja kokemusperäisestä oppimisesta, saamme keskusteluun myös uutta sävyä sekä pystymme kertomaan tavoitteen saavuttamisen hyötyjä asiakkaalle paremmin, selkeämmin. Yritykset ymmärtävät paremmin, kuinka luovien alojen ammattilaisia voi oikeasti hyödyntää uusien asioiden käsittelyssä tai vaikeiden yrityksen asioiden purkamisessa.

Useimmille henkilöstöjohtamisen ammattilaisille on tuttua, että luovien menetelmien kautta päästään yrityksen kehittämisessä paljon nopeammin eteenpäin kuin perinteisten koulumenetelmien, luentojen ja muiden perustyöpajojen kanssa. Luovien alojen ammattilaisilla on paljon erityisosaamista joita kannattaa soveltaa yrityksen työpajoissa.

Tässä artikkelissa on käsitelty laajaa asia-aihetta, vaikuttava työpaja. Siksi näkymättömän näkyväksi tekeminen ja sanoittamisen tärkeys palveluiden myynnissä ovat tärkeitä aiheita ja niiden käsittely on tulevaisuuden artikkeleissa.

Mistä löytyy vaikuttavan työpajan tekijät?

Kook on välittäjätoimija, jolla on kokemusta yritysten kanssa toimimisesta. Konsultoimme ja koulutamme yritysasiakkaitamme hyödyntämään luovien alojen toimijoita. Yritys ei ole luovien alojen ammattiasiantuntija, taiteilija tai luovien alojen ammattilainen. KOOK ymmärtää ammattilaisten käyttämisestä syntyvistä hyödyistä yrityksille ja välittää palveluita yritysten käyttöön, joskus osana omia palveluitaan. Useat fasilitoinnin ammattilaiset käyttävät tyypillisiä työpajamenetelmiä, toiset ottavat mukaan osallistujien koko opitun työkalupakin, kääntävät sen uuteen asentoon ja sen jälkeen työpajassa tehdään asioita, joita upeat tiimit tekevät.

Haluamme palvella yrityksiä kehittymään nopeammin. Haluamme tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä välittäjän ja kouluttajan roolissa yritysasiakkaidemme tarpeiden ja haasteiden löytämiseksi ja ratkaisemiseksi vaikuttavien työpajojen kanssa.

Jos haluat lisätietoja vaikuttavista työpajoista, tiimien kehittämisestä ja esimerkkejä niissä käytetyistä menetelmistä, lähetä meille sähköpostiosoitteesi niin saat viestin uusista artikkeleista. Tai jos haluat jatkaa keskustelua tästä aiheesta, lähetä meille sähköpostia asiakaspalvelu ( at) kookmanagement .fi

Jos luit tänne asti, voit myös olla kiinnostunut näistä KOOK artikkeleista:

Kuinka myyntiä voidaan kehittää 2020-luvulla nopeasti uusien luovien työkalujen avulla. Käy tutustumassa ” Luovempi myyntistrategia ” -projektiimme!

Resilienssi, kuinka sitä kehitetään?

Kuinka innovaatiokulttuuria kehitetään yrityksessä?

Organisaation kehittäminen yrityksessä

Artikkelissa mainitut yritykset:

Breaks
Breaks empower people! We help people to flourish by using the best creative tools and methods available.
Breaks Youtubessa.

Vaikutusverstas
Vaikutusverstas on vuodesta 2010 toiminut yhdessä tekemiseen, kommunikaatioon ja joustavuuteen pohjaava valmennustalo. Verstaan valmennukset rakentuvat improvisaation perusperiaatteille: Rakentavalle vuorovaikutukselle, hyväksymiselle, uskaltamiselle, heittäytymiselle ja iloiselle mokaamiselle. Ei passiivisia luentoja tai kalvosulkeisia, vaan radikaalia yhdessä tekemistä!
Vaikutusverstas ja Markus Kastell

Futurice
We’re Futurice. We bring together strategy, design, engineering and data to help organisations become resilient, so they can take control of their futures.
Futurice Youtubessa.

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com