Livekuvitus tehostaa tapahtuman visuaalista viestintää - Kuvassa Kook Management jBrand Licensing Europe tapahtumassa.

Livekuvitus tapahtumissa toimii viestinnän ja markkinoinnin tehokeinona!

posted in: Luovat palvelut, Markkinointi

Livekuvitus on helppo tapa tuoda tapahtuman tai seminaarin asiat näkyväksi. Kuvitus tukee ihmisen oppimista ja se jättää helposti muistijäljen tapahtuman osallistujille. Suomessa livekuvitusta käytetään tapahtumissa mutta se toimii erinomaisesti myös etätapahtumissa. Joko teidän tapahtumissa käytetään etälivekuvitusta?

Miten livekuvitus tehdään

Jokaisella kuvittajalla on oma kuvitustyylinsä ja tapansa toteuttaa livekuvitusta. Kuvitustyyliin vaikuttaa moni seikka kuten mm. aikaisemmat kuvittajan projektit, kokemus ja mielenkiinnon alueet. Kuvittajan tyyliä kannattaa käyttää hyödyksi! Herättääkö kuvittajan aikaisemmat teokset katsojassa tunteita, voisiko kuvittajan kuvitus jättää myös tapahtumastasi muistijäljen jopa tunnetasolle?

Kuvittajat käyttävät erilaisia tekniikoita ja piirustus alustoja, kukin tyylinsä mukaisesti. Esimerkiksi iPadiä käytettäessä saadaan käyttöön puhdas valkoinen tausta helposti ja paperille piirrettäessä kuvituksesta tulee elävämpi. Paperi tuo oman mausteensa kuvitukseen. Osa kuvittajista piirtää luonnoslehtiöihin, osa piirtää isoille A0 kokoisille papereille tai jopa suuremmille 2-3 m leveille paperitaustoille.

Livekuvituksen tyylejä ja tekniikoita kannattaa myös käyttää hyödyksi oman tapahtuman yhteydessä. Mikä tyyli soveltuu erityisesti yrityksen tapahtuman teemaan tai kuvitusten jatkokäyttöön. Kuinka kuvituksia tullaan käyttämään eri medioissa?

Mitä livekuvitus tarjoaa tilaajalle ja yleisölle

Livekuvitus auttaa tapahtuman osallistujaa hahmottamaan käsiteltyjä asioita. Visuaalisuuden korostaminen osana tapahtumaa lisää osallistujien oppimista ja jättää helposti positiivisen muistijäljen. Tapahtuman aikana syntyneisiin kuvituksin on helppo palata myöhemmin. Kuvitus auttaa muistamaan tapahtuman teemasta seikkoja, jotka muuten olisivat voineet jäädä informaatio tulvan peittoon.

Tapahtumissa tarjotaan elämyksiä – myös tapahtuman esiintyjille!

Tapahtuman aikana kuvitus toimii myös elämyksenä tapahtuman osallistujille ja esiintyjille. Osallistujat pystyvät seuraamaan livekuvitusta livestreamin kautta tai seinälle heijastettuna. Usein tapahtuman esiintyjät ovat kiinnostuneita kuinka heidät on kuvitettu tapahtuman aikana ja mitkä esityksen aiheet saivat kuvittäjältä huomiota. Jos Kuvittajalla on paljon aikaisempaa kokemusta esimerkiksi aiheista: parisyhde, perhe, vanhemmuus, lapset tai imetys, on kuvittajalle helppoa piirtää näistä aiheista ja tuoda samalla omaa erityisosaamistaanmukaan havainnointiin ja sitä kautta kuvituksiin.

Monet tapahtumien puhujat ja esiintyjät ovat kiinnostuneita livekuvituksesta. Kuinka kuvittaja tiivistää esityksen sanomaa tai miten kuvittaja piirtää esiintyjän tunnistettavasti. Monesti tapahtuman aiheiden tiivistyksien kuvituksista muistuu ne parhaat hetket. Kuvitus onistuu usein kiteyttämään esiintyjän sanoman ymmärrettävään muotoon. Livekuvituksene voidaan lisätä myös useita tunteita ja runsasati huumoria.


Esimerki livekuvituksesta etätapahtumassa

Kuvagalleria


Mitä livekuvituksen kuvituksella eli uudella sisällöllä voi tehdä?

Livekuvituksen kuvat toimivat tapahtuman viestinnän tukena kaikissa tapahtuman vaiheissa. Taphatuman aikana kuvitusta voidaan käyttää julkaistavan sisällön tukena kaikissa tapahtuman medioissa, printistä sosiaaliseen mediaan ja tapahtuman nettisivuihin.

Livekuvitus mahdollistaa tapahtuman viestin kertomisen uudesta näkökulmasta. Kuvitus toimii tapahtuman tarinan tukena.

Yrityksen oma visuaalinen viestintä erottuu edukseen! Livekuvitus tarjoaa mahdollisuuden erottua markkinoilla tehokkaana viestinnän muotona. Kohderyhmälle syntyy selkeämpi kuva sekä tapahtumasta, brändistä että yrityksen viestistä. Tapahtuman aikana syntyy useita kuvituksia ja näitä voi hyvin hyödyntää tapahtuman markkinoinnissa asiakkaille ja sidosryhmille sekä nykyisille yhteistyökumppaneille myös tapahtuman jälkeen. Kuvitukset syntyvät tapahtuman aikana ja usein syntyneitä kuvituksia voidaan myöhemmin jatkaa lisäkuvilla, joiden avulla saadaan aiheista ja näkökulmista useita kuvia tai niitä voidaan jalostaa sarjakuvaksi asti.


” Livekuvitus tehostaa tapahtuman viestintää sekä jälkimarkkinointia. ”

PK-yrityksen markkinointipällikkö

Paljonko tapahtuman livekuvitus maksaa?

Kuvittajan käyttäminen on edullinen tapa kehittää omaa tapahtumaa ja viestintää sillä tapahtuman aikana livekuvittaja piirtää useita kuvia joita voidaan hyödyntää useissa tilanteissa myös tapahtuman jälkeen.

Mitä kuvittaja tekee tapahtumassa? Kuvittaja seuraa tapahtumaa ja esityksiä esimerkiksi 3 tuntia. Hän kuuntelee tarkasti ja kerää aiheita, teemoja ja oivalluksia piirtäen asiat visuaaliseen muotoon. Kuvittaja on aina kuvitusalan ammattilainen, jolla on kokemusta tapahtumien visualisoinnista sekä niiden livekuvittamisesta. Mitä paremmin kuvittaja tuntee käsiteltävää aluetta, sen parempia oivalluksia hän saa livekuvitukseen tallennettua.

Livekuvituksen hintaan kuuluu usein seuraavat seikat

  • Tapahtuman tutustuminen
  • Esiintyjien taustaan tutustuminen
  • Tapahtuman kuvitus
  • Kuvien luovutus
  • Sosiaalisen median päivitys livekuvituksesta ja tapahtumasta
  • Käyttöoikeukeuksista sopiminen viestintää ja markkinointia varten
  • Tapahtuman kesto ja aikataulu

Etälivekuvituksen hinta:
Tapahtuma 3h : 1 500 € + alv.
Tapahtuma 6h : 2 400 € + alv.

Hinta tapahtuman livekuvitukselle tapahtumapaikassa sovitaan korona-aikana erikseen.

Kuinka käytän kuvituksia tapahtuman aikana ja sen jälkeen?

Kyllä, ne ovat vapaasti käytettävisssäsi sopimuksen mukaan. Voit hyödyntää kuvituksia kaikessa sisällössäsi ja kaikissa medioissa. Pääasiahas on se että viestisi välittyy selkeästi kohderyhmällesi ja pystyt kehittämään toimintaasi sen avulla. Tapahtuman livekuvitus -kuvia käytettäessä kannattaa mainita tekijän nimi aivan kuten valokuvien , tekstien, videon tai muunkin sisällön kanssa.

Ylläoleva kuvasarja kertoo parisuhteesta, sen matkasta, haasteista, puhumisen vaikeudesta ja yhteisistä riemun hetkistä. Kuvittaja Ami Lindholm animaatiosta Mother and Milk.

Bonuksen livekuvituksen viestinnän helmet!

Jos ja kun usein livekuvituksen aikana syntyy monia helmiä – kuvia jotka sisältävät 10 000 sanaa, kuinka niiden viestiä voisi jatkaa? Tapahtuman jälkeen kuvittajalta voi tilata optiona lisäkuvitusta tapahtuman kuvituksiin. Tilaajan on siis mahdollista saada rakennettua kuvasarja tai sarjakuva tehostamaan omaa viestintää syntyneiden livekuvitusten lisäksi. Huikea mahdollisuus erottua visuaalisella viestinnällä!

Miten tilaan livekuvitusta tapahtumaani?

Suomessa markkinat ovat pienet. Kuvittajia riittä varmasti kaikille tarvitsijoille. Kuvitusta tilattaessa kannattaa huomioida kuvittajan tyypi, piirtämistapa, minkälainen suhde kuvittajalla on käsiteltävään aiheeseen ja mitä livekuvituksen kuvilla voidaan tehdä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen.


Tutustu Ami Lindholmin livekuvitukseen lisää tästä!

Oletko kiinnostunut etälivekuvituskesta? Kysy rohkeasti lisää etälivekuvitus -palveluista tai aikatauluista. Lähetä viesti!

Ami Lindholm aloitti yhteistyön Helsingin Sanomien Meidän Perhe -lehden kanssa. Lue uudesta Sankariperhe -sarjakuvasta lisää.

#tapahtuma #livekuvitus #etätapahtuma #virtualevent #etälivekuvitus

Follow Arto:

eMBA, B.Eng.

Kookin perustaja Arto innostuu muutoksen hyödyntämisestä. " Hyvällä tiimillä varmistetaan positiivinen syke tulevaisuudessakin." Arto Kunnola on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Lempiaiheita ovat yritysten kehittäminen, lisensointi, erottautuminen, resilienssi, kansainvälisyys ja luovien alojen menetelmien hyödyntäminen. Lue lisää Artosta https://www.kunnola.com